Βιβλία Ιστορίας: Λιγότερο 1821, Περισσότερο Τζιχάντ και Συνδικαλισμός