Εκδόσεις Γρηγόρης: Θεματογραφία, Συντακτικό & Γραμματική