Θεματογραφία αρχαίας ελληνικής γλώσσας Β και Γ Λυκείου

Θεματογραφία αρχαίας ελληνικής γλώσσας Β και Γ Λυκείου

Θεματογραφία αρχαίας ελληνικής γλώσσας Β και Γ Λυκείου

Ιδανική προετοιμασία για τις εξετάσεις

Η τελευταία αλλαγή στην μορφή αξιολόγησης στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών δεν περιορίστηκε μόνο στην ανανέωση της εξεταστέας ύλης του διδαγμένου κειμένου με την εισαγωγή του Φακέλου Υλικού, αλλά επεκτάθηκε και στην προσέγγιση του αδίδακτου κειμένου καθώς επιβλήθηκαν μεταβολές στην μορφή και το περιεχόμενο του εξεταστικού δοκιμίου.

Η αύξηση της έκτασης του υπό εξέταση αποσπάσματος, ο περιορισμός της έκτασης της μετάφρασης σε λίγες γραμμές -έναντι του συνόλου του κειμένου στο παρελθόν- σε συνδυασμό με τη μείωση των παρεχόμενων μονάδων στην αντίστοιχη άσκηση, η ένταξη ερώτησης κατανόησης και η προσθήκη εισαγωγικού σημειώματος που προτάσσεται του κειμένου μετέβαλαν ριζικά την μορφή της εξέτασης και έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για νέα βιβλία προσαρμοσμένα στις νέες απαιτήσεις.

Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το βιβλίο του Γεωργίου Ηλ. Καρρά «» το οποίο κυκλοφορεί από τις και ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των πανελλήνιων εξετάσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις τελευταίες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Έκαστο κείμενο της Θεματογραφίας συμπορεύεται πλήρως με τις οδηγίες σύνταξης των κριτηρίων αξιολόγησης των αδίδακτων κειμένων στις πανελλήνιες εξετάσεις. Σε κάθε ένα από τα πενήντα πέντε (55) αρχαιοελληνικά αποσπάσματα που συναπαρτίζουν τον σκελετό του παρόντος έργου προτάσσεται σύντομο εισαγωγικό σημείωμα, το οποίο αποσκοπεί στην προετοιμασία του αναγνώστη για την ένταξή του στο ιστορικό περιβάλλον, την αντίληψη των ιδιαίτερων συνθηκών και την κατανόηση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας του κειμένου.

Η έκταση των αποσπασμάτων αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη από τις οδηγίες βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην εξοικείωση των μαθητών με τις ιδιαιτερότητες της προσέγγισης κειμένων μεγαλύτερης έκτασης από αυτών στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν την αναγκαία «πρώτη ύλη» για όλες τις προβλεπόμενες ερωτήσεις στο πλαίσιο της πανελλήνιας εξέτασης.

Για την διευκόλυνση των μαθητών προσφέρεται πλούσιο λεξιλόγιο για την επιτυχή προσέγγιση και κατανόηση του περιεχομένου και του νοηματικού άξονα εκάστου κειμένου· στοιχεία απαραίτητα τόσο για την μετάφραση του ζητούμενου χωρίου όσο και -κυρίως- για την απάντηση στην ερώτηση κατανόησης που συνοδεύει πλέον όλα τα αδίδακτα κείμενα, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Ο συγγραφέας προσφέρει αναλυτική σύνταξη του συνόλου του δοθέντος αποσπάσματος προκειμένου να καλύψει όλες τις (ενδεχόμενες) απορίες όσων αποκτήσουν το έργο του. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι πέρα από την συντακτική αναγνώριση όλων των όρων του υπό μελέτη αποσπάσματος ο συγγραφέας προχωρά και σε λεπτομερείς συντακτικές παρατηρήσεις που αφορούν επιμέρους σημεία του αρχαιοελληνικού κειμένου με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση και τον φωτισμό «σκοτεινών» στοιχείων του. Στο σημείο αυτό -σε επιλεγμένες περιπτώσεις- παρουσιάζονται «γυμνάσματα», δηλαδή, ασκήσεις μετατροπής, οι οποίες αξιοποιούνται από τον συγγραφέα για την εξάσκηση σε φαινόμενα όπως είναι: α) η αναγνώριση και τροπή σε άλλα είδη των κειμενικών ειδών, β) η μετατροπή ευθύ λόγο σε πλάγιο και αντίστροφα, γ) η ανάπτυξη μετοχής σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση, δ) η αλλαγή ενεργητικής σύνταξης σε μέση και το αντίστροφο κ.ά.

Στο βιβλίο περιλαμβάνεται πλήθος ασκήσεων γραμματικής οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γραμματικών γνώσεων των μαθητών και την εξοικείωσή τους με τις ανάγκες των πανελλήνιων εξετάσεων. Για το λόγο αυτό έχει ληφθεί μέριμνα για την ύπαρξη εκφωνήσεων «νέου τύπου», σύμφωνα με το πρότυπο των κριτηρίων αξιολόγησης του ΙΕΠ. Οι παρατηρήσεις είναι στοχευμένες και καλύπτουν το σύνολο της διδακτέας ύλης της γραμματικής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Η προσέγγιση εκάστου αδίδακτου κειμένου ολοκληρώνεται με τη διατύπωση μιας ερώτησης κατανόησης και τον προσδιορισμό του επιθυμητού προς μετάφραση χωρίου από τους μαθητές. Όσον αφορά την τελευταία, επιβάλλεται να αναφέρουμε ότι ο συγγραφέας δεν αρκείται στην παράθεση της μετάφρασης μόνο του ζητούμενου χωρίου, αλλά προχωρά στην παρουσίασή της στο σύνολο του προσφερόμενου αποσπάσματος.

Το έργο κλείνει με την συγκέντρωση των απαντήσεων στις γραμματικές παρατηρήσεις των ενοτήτων σε ξεχωριστό παράθεμα. Με αυτόν τον τρόπο μαθητές και υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τις προσπάθειές τους στην αρχαιοελληνική γραμματική.

 

Το βιβλίο «» των  μπορείτε να το προμηθευτείτε απευθείας από το, τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων σε Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη 22 και Θεσσαλονίκη, Αρμενοπούλου 27, καθώς και στα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία όλης της Ελλάδας.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!