Όροι Χρήσης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Καλως ήρθατε στην ιστοσελίδα filologika.gr!

Πριν συνεχίσετε την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα filologika.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ιστότοπου. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας.

 1. Περιεχόμενο και ιδιοκτησία

Ο Ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες του πληροφορίες, ενημερώσεις αλλά και εκπαιδευτικά βοηθήματα στον τομέα της φιλολογίας, φιλοξενεί άρθρα και απόψεις, ενώ περαιτέρω επιτρέπει την αγορά εκπαιδευτικών προϊόντων (εφεξής το «Περιεχόμενο»). Το σύνολο του παρεχόμενου μέσω του Ιστότοπου περιεχομένου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός εάν σε ορισμένη περίπτωση κατ’ εξαίρεση προβλέπεται ρητά το αντίθετο. Ιδιοκτήτης του Ιστότοπου είναι ο διαχειριστής του, Μιχάλης Μπικάκης (εφεξής ο «Ιδιοκτήτης του Ιστότοπου»), ο οποίος είναι και ο μόνος δικαιούχος του Περιεχομένου.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του Περιεχομένου του Iστοτόπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων, γραφικών, υπηρεσιών, προϊόντων και πληροφοριών μαζί με τα εμπορικά σήματα, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ως τέτοια προστατεύονται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη χρήση του Ιστότοπου σας παρέχεται μία περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου αποκλειστικά για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρόντων όρων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή κατ’ οιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού ως προς τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Τυχόν εκμετάλλευση, εκτός της ως άνω περιορισμένης πρόσβασης για προσωπική χρήση, του περιεχομένου του Ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του Ιδιοκτήτη του Ιστότοπου ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) δίχως προηγούμενη άδεια θίγει άμεσα τον Ιδιοκτήτη του Ιστότοπου και γεννά δικαίωμά του έναντι του επισκέπτη/χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση.

 1. Ευθύνη χρηστών

Η χρήση του Ιστότοπου από τους επισκέπτες του υπόκειται στην τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ρητά απαγορεύεται η κατ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστότοπου για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή σκοπούς που δε συνάδουν με τους παρόντες όρους, καθώς και η αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε παράνομου περιεχομένου ή περιεχομένου το οποίο προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στον Ιστότοπο, τον Ιδιοκτήτη του Ιστότοπου ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Επικοινωνία με τον Ιστότοπο

Στην ιστοσελίδα filologika.gr επιθυμούμε και ενθαρρύνουμε την επικοινωνία  με τους χρήστες του ιστότοπου μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου …………….

 1. Αποστολή υλικού προς τον Ιστότοπο

Η αποστολή τυχόν υλικού στον Ιστότοπο με σκοπό την κοινοποίησή του διέπεται και ρυθμίζεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που αποστείλετε στον Ιστότοπο εκπαιδευτικό ή άλλο υλικό, μας παρέχετε το απεριόριστο στο πλαίσιο της εφαρμοστέας νομοθεσίας, ανέκκλητο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο άνευ επιφυλάξεως για αόριστο χρονικό διάστημα. Επίσης επιτρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική του χρήση. Τέλος, αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι το υλικό που αποστείλατε σας ανήκει ή είστε δικαιούχος του, κατέχων το δικαίωμα μεταβίβασης του, ότι το υλικό που αποστέλλετε είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού που αποστέλλετε δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αποζημιώσετε τον Ιστότοπο και όσους συνδέονται με αυτόν για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη χρήση και δημοσίευση του υλικού που παρέχετε. Ρητά δηλώνεται ότι ο Ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος και δεν θα καλύψει καμία ζημία που τυχόν θα προκύψει σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τη δημοσίευση τέτοιου υλικού.

 1. Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους, ενδεικτικά μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών banners, που δεν δύνανται να ελεγχθούν ούτε να εγκριθούν από εμάς. Στο πλαίσιο αυτό α) δεν παρέχουμε εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων αυτών β) δεν εγγυόμαστε την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών τόπων, καθώς και των υπηρεσιών, αγαθών ή διαφημίσεων που ενδέχεται να παρέχονται από αυτούς.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Στον Ιστότοπό μας επιδιώκουμε την διαρκή παροχή περιεχομένου υψηλής ποιότητας. Σε κάθε πάντως περίπτωση, δεν δηλώνουμε με κανέναν τρόπο ότι το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε έγγραφο, πληροφορία, γραφική απεικόνιση ή άλλο πάσας μορφής και τύπου υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

 1. Ηλεκτρονικό κατάστημα

8.1. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την αγορά ενός προϊόντος, σας ενημερώνουμε ότι βασική μας δέσμευση είναι η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Δεσμευόμαστε ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτουμε, τα οποία, ωστόσο, παρέχονται «ως έχουν» και δίχως ουδεμίας εγγύησης ποιότητας ως προς συγκεκριμένο σκοπό.
 • Επιφυλασσόμαστε και δεν δεσμευόμαστε για τυχόν αδυναμία παροχής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε περίπτωση που αυτή είναι αδύνατη εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας.
 • Αναλαμβάνουμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία, δίχως σε κάθε περίπτωση να εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης διαθεσιμότητας ενός προϊόντος κατόπιν της αγοράς του από εσάς, αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε άμεσα, και σε περίπτωση καταβολής του αντιτίμου στην άμεση επιστροφή του, οπότε και δεν υπέχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη.
 • Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναγνωρίζουμε για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη τυχόν προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.
 • Ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζουμε από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να διαμορφώνουμε ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, να τροποποιούμε τις αναγραφόμενες τιμές, καθώς και να αναρτούμε ή/και αποσύρουμε προσφορές. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

8.2. Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τους τρόπους και την διαδικασία που ορίζονται στο σχετικό πεδίο πληρωμών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να σας παράσχουμε ένα ασφαλές πλαίσιο για τις πληρωμές και συναλλαγές σας μαζί μας. Ο ίδιος ο Ιστότοπος δεν συλλέγει κανένα τραπεζικό σας στοιχείο κατά τη διάρκεια της διενέργειας της πληρωμής. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε είναι απόλυτα ασφαλείς. Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή σας θα ειδοποιηθείτε με email, και θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο το παραστατικό πληρωμής (απόδειξη ή τιμολόγιο) που έχετε επιλέξει κατά την διαδικασία της αγορά σας.

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να υπαναχωρήσετε από την αγορά σας και να σας καταβάλλουμε το τίμημα, εάν μας κοινοποιήσετε γραπτώς το αίτημά σας αυτό, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της αγοράς (άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με ΚΥΑ Ζ1-891/2013), εφόσον δεν έχει γίνει ήδη χρήση των αγορασθέντων. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει, δίχως ωστόσο να αναλαμβάνουμε την πληρωμή τυχόν εξόδων αποστολής, τα οποία επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς. Για την υπαναχώρηση εντός της περιόδου των 14 ημερών, δεν απαιτείται αιτιολόγηση από την πλευρά σας, ωστόσο ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να την παρέχουν για λόγους πληροφόρησης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας σε αναιτιολόγητη υπαναχώρησης με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο με τίτλο «Επικοινωνία» των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα τυχόν απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της ως άνω δεκατετραήμερης προθεσμίας εκπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94, και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

 1. Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Συμφωνείτε ότι με δικές σας δαπάνες θα αποζημιώσετε και θα προστατεύσετε τον Ιστότοπο και τον Ιδιοκτήτη αυτού από οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα εγέρθηκε εναντίον τους και οφείλεται:

1) σε χρήση του Περιεχομένου από μέρους σας ή από μέρους οποιουδήποτε χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.

2) σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου από εσάς ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή.

3) σε περίπτωση αξίωσης ότι οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου από εσάς ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή καταπατά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας ως χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου.

 1. Γενικοί Όροι

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το παρόν είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύναται να τροποποιούνται οποτεδήποτε, δίχως να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών για την τροποποίηση αυτή. Κάθε τροποποίηση των Όρων θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.