Ξεπερνούν τους 4300 οι Εισακτέοι στα 21 Τμήματα που Παράγουν Φιλολόγους

Τα Νέα Πτυχία του εξωτερικού σε αντιστοιχία με της Ελλάδας-Δείτε το ΦΕΚ

Το ΦΕΚ για τα νέα πτυχία

Σε ΦΕΚ βγήκε η υπουργική απόφαση τροποποίησης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής στα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ τα νέα πτυχία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Σχολικής Ψυχολογίας που προστίθενται στις αντιστοιχίες με πτυχία από το εξωτερικό, είναι τα παρακάτω:

Την αριθμ. Φ.1/Γ/249/82339/Β1/23-5-2019 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 9-κλειδί για τα νέα πτυχία

Τροποποιούμε την 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24-4-2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β ́1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́ 1455) και 80237/Ζ1/21-5-2019 «2η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β ́ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β ́ 1809) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

Για να διαβάσετε το σύνολο του ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Πηγή

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x