Συντακτικό: Οργανώνοντας τον λόγο

Συντακτικό: Οργανώνοντας τον λόγο

Συντακτικό: Οργανώνοντας τον λόγο

Ακρογωνιαίος λίθος για την ουσιαστική προσέγγιση του αρχαιοελληνικού λόγου αποτελεί η κατοχή των απαραίτητων συντακτικών γνώσεων προκειμένου ο αναγνώστης να μπορέσει να κατανοήσει σε βάθος τη δομή του προς μελέτη αποσπάσματος για να μπορέσει, στη συνέχεια, να εμβαθύνει στο εννοιολογικό περιεχόμενό του.

Πολλές φορές η επίκληση του συντακτικού καθίσταται αναγκαία για την επίτευξη της «γλωσσικής» εξομάλυνσης των αρχαιοελληνικών κειμένων και την αποκατάσταση της νοητικής σειράς των γραφομένων. Σε επίπεδο μάλιστα πανελληνίων εξετάσεων η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την κατάκτηση υψηλής βαθμολογίας. Η καλή γνώση του συντακτικού βοηθάει τους μαθητές διπλά: τόσο στην προσπάθειά τους για απόδοση του εξεταζόμενου αποσπάσματος στην νεοελληνική όσο και στην επιτυχή επίλυση των εξειδικευμένων συντακτικών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο πανελλήνιο κριτήριο αξιολόγησης.

Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται πλήρως με τη βοήθεια του Συντακτικού αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες του Κωνσταντίνου Γ. Ντούρου από τις Εκδόσεις Ζήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Η τελευταία έκδοση του βιβλίου κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία πριν από μερικούς μήνες γνωρίζοντας ευρεία αποδοχή από το μαθητικό και εκπαιδευτικό κοινό. Πρόκειται για την τρίτη και επαυξημένη εκδοχή του βιβλίου διατηρώντας πάντα την ίδια δομή και στήσιμο αλλά με περισσότερες ασκήσεις σε όλες τις ενότητες. Πλέον το βιβλίο περιλαμβάνει 160 ασκήσεις για εξοικείωση και εξάσκηση του μαθητή με τα συντακτικά φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής, 2930 παραδείγματα, τα οποία συνεισφέρουν ενεργά στην κατανόηση των υπό μελέτη φαινομένων, καθώς και 18 κείμενα αττικής πεζογραφίας, με πλουσιότατο υλικό διδασκαλίας για τον διδάσκοντα και μελέτης για το μαθητή-υποψήφιο.

Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε ενότητες ξεκινώντας από τους βασικούς όρους της πρότασης (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) για να περάσει στην εξέταση των δευτερευουσών προτάσεων και να καταλήξει στην εξέταση πιο απαιτητικών φαινομένων μετασχηματισμού όπως είναι ο πλάγιος λόγος. Αξιοσημείωτη προσθήκη σε αυτήν την έκδοση αποτελεί το κεφάλαιο με την αναλυτική παρουσίαση των προθέσεων.

Ιδιοτυπία της συγκεκριμένης συγγραφικής προσπάθειας αποτελεί η άμεση γειτνίαση θεωρίας και παραδειγμάτων μέσω της επιλογής του συγγραφέα να εκθέσει το υλικό του σε δίστηλους πίνακες. Με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης έχει στην ίδια νοητικήοπτική ευθεία τη θεωρία με το αντίστοιχο παράδειγμα.

Η μεθοδολογική προσέγγιση που τηρεί ο συγγραφέας δεν εξαντλείται μόνο στην οπτική παρουσίαση του υλικού αλλά προχωρά και στην εσωτερική δόμηση των επιμέρους ενοτήτων. Το πρώτο μέρος,  κάθε φορά, αφιερώνεται στην προσφορά βασικών γνώσεων προκειμένου ο μαθητής να κατανοήσει το υπό εξέταση συντακτικό φαινόμενο. Στο δεύτερο, ακολουθούν επιπρόσθετες εξειδικευμένες παρατηρήσεις για εμβάθυνση και ολοκληρωμένη κάλυψη της διδακτέας ύλης.

Η παρούσα έκδοση, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, διαφοροποιείται έναντι των προγενεστέρων λόγω του μεγαλύτερου αριθμού ασκήσεων που περιλαμβάνει (160 ασκήσεις) σε διάφορους τύπους  προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις του νέου συστήματος εξέτασης. Παράλληλα, έχει δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην ταξινόμηση τους σε ανιούσα σειρά με βάση το βαθμό δυσκολίας τους. Έτσι, στην πρώτη ομάδα συναντάμε ασκήσεις που προσεγγίζονται ευκολότερα από το μαθητή και μπορούν να αξιοποιηθούν σε χαμηλότερες τάξεις, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο το βιβλίο κατάλληλο για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Στη δεύτερη, περιλαμβάνονται ασκήσεις που εξετάζουν πιο εξειδικευμένα σημεία της ύλης και στοχεύουν στον έλεγχό τους. Τέλος, για την επιτυχή προσέγγιση των ασκήσεων της τρίτης ομάδας απαιτείται ολοκληρωμένη, σφαιρική και ενδελεχής κατάκτηση της διδακτέας ύλης εκ μέρους των μαθητών. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτομελέτη των υποψηφίων προσφέρονται οι λύσεις όλων των προσφερόμενων ασκήσεων σε ξεχωριστό επίμετρο στο τέλος του βιβλίου.

Το Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής σε πίνακες του Κωνσταντίνου Γ. Ντούρου αποτελεί ένα χρηστικό εγχειρίδιο εκμάθησης συντακτικού, δομημένο με γνώμονα την κάλυψη των απαιτήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών κάθε επιπέδου. Αποτελεί προϊόν μακρόχρονης ενασχόλησης του συγγραφέα με το αντικείμενο γεγονός που το καθιστά ιδανικό για την προετοιμασία υποψηφίων για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Η διαβαθμισμένη παρουσίαση της ύλης σε συνδυασμό με την παρουσία πληθώρας ασκήσεων το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για τη διδασκαλία του συνόλου των συντακτικών φαινομένων σε όλες τις τάξεις και σε μαθητές κάθε επιπέδου. Η προσθήκη του στη βιβλιοθήκη κάθε εκπαιδευτικού που ασχολείται με την διδασκαλία του αρχαιοελληνικού λόγου καθίσταται απαραίτητη καθώς θα τον εξοπλίσει με ένα πολύτιμο εγχειρίδιο κατάλληλο για κάθε είδους χρήση.

 

Το βιβλίο «Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής σε πίνακες» των Εκδόσεων Ζήτη μπορείτε να το προμηθευτείτε απευθείας από το ηλεκτρονικό τους βιβλιοπωλείο, τα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων σε Αθήνα: Χαριλάου Τρικούπη 22 και Θεσσαλονίκη: Αρμενοπούλου 27.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!