Σεμινάριο: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

Σεμινάριο: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

Ελληνικά σε μη Φυσικούς Ομιλητές

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, σχολείο ελληνικών για ξενόγλωσσους από το 1995, διοργανώνει σεμινάριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας την Παρασκευή 15 έως Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

Περιεχόμενα

– Η ακουστική κατανόηση

– Η παραγωγή γραπτού λόγου

– Η παραγωγή προφορικού λόγου

– Η κατανόηση γραπτού κειμένου

– Η διδασκαλία της ορολογίας και η γλωσσική εκπαίδευση διερμηνέων και μεταφραστών

– Η διδασκαλία της λογοτεχνίας σε σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου

– Η αξιολόγηση του μαθήματος, των μαθητών, των διδακτικών υλικών

Διάρκεια: 16 ώρες

Ωράριο: Παρασκευή 17:00-21:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00-17:30

Χώρος διεξαγωγής: Αθήνα, Παρασκευή 15 έως Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 (στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Πυξίδα, Σολωμού 20, 4ος ορ)

Δίδακτρα 210 ευρώ

Στο ποσό των διδάκτρων για όλα τα σεμινάρια περιλαμβάνονται συνεδρίες, εργαστήρια σε ομάδες, υλικά σεμιναρίου, βεβαίωση παρακολούθησης. 

Προσοχή

Για μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εθελοντικά στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας ισχύει έκπτωση 30%. Προσφέρεται η δυνατότητα ενεργού ακρόασης/ πρακτικής εξάσκησης ΜΕΤΑ την παρακολούθηση ενός τουλάχιστον από τα σεμινάρια εξειδίκευσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με τη λήξη του οι συμμετέχοντες να έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς
– να αναπτύσσουν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών τους
– να επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μαθήματος
– να διδάσκουν υψηλά επίπεδα και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα ελληνικά ως εργαλείο στη δουλειά τους
– να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν τη διδακτική τους εμπειρία, ιδέες και υλικά
– να αξιολογούν τα μαθήματά τους και τους μαθητές τους
– να αντιμετωπίζουν ποικίλα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες με τους συναδέλφους τους.

Μεθοδολογία

Tο σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενήλικων. Ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και υλικών, όχι μόνο διδακτικών αλλά και σχετικών με τις κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ διδασκόντων σε διαφορετικές ομάδες-στόχος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε διαφορετικά μαθησιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζονται οι τεχνικές: εργασία σε ομάδες και σε ζευγάρια,παιχνίδι ρόλων,εισήγηση, κατευθυνόμενη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, γλωσσικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο επίσης περιλαμβάνει επιτόπιες παρατηρήσεις διδασκαλίας ελληνικών σε τάξεις ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την διδασκαλία σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζοντας τις τεχνικές της παρατήρησης, της συνέντευξης και της ομαδικής συζήτησης. Μετά την παρατήρηση οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν σχετικά με αυτή τη μαθησιακή εμπειρία.
Επίσης, θα δοθούν στους συμμετέχοντες φύλλα εργασίας, πρωτότυπα υλικά, λίστες με δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ιστότοποι οι οποίοι προτείνουν διδακτικά εργαλεία. Κατά το σεμινάριο θα αξιοποιηθούν εποπτικά μέσα όπως το βίντεο, ηχητικά αρχεία, αντικείμενα (realia), διαγράμματα, φωτογραφίες και παιγνιώδεις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη την αξία που έχει η ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών και μέσων για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Εκπαιδεύτρια

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΜΑ, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, εκπαιδεύτρια καθηγητών

Πληροφορίες γι’ αυτό και άλλα σεμινάριά μας για την ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα καθώς και για το διεθνές Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης  εκπαιδευτικών EUROLTA::

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, www.hcc.edu.gr   e-mail: mariag@hcc.edu.gr  / ifigenia@hcc.edu.gr  τηλ: 6944105484

 

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x