Σχολεία-Κορονοϊός: Άμεσο Κλείσιμο Όλων των Βαθμίδων