Πρόταση για Παράταση Διακοπών από την Επιτροπή Ειδικών