Προσλήψεις Αναπληρωτών Στην Ειδική Αγωγή

Τροποποίηση στις Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Τη Δευτέρα 24/4/2017 δημοσιεύσαμε άρθρο με τίτλο Προσλήψεις Αναπληρωτών Στην Ειδική Αγωγή: Ξεκινούν Άμεσα Οι Αιτήσεις! στο οποίο αναφερόταν ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωρά άμεσα σε Προσλήψεις Αναπληρωτών Στην Ειδική Αγωγή. Λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οριζόταν η 28/4/2017.

Στις 25/4/2017 όμως το  Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τροποποιείται η ΥΑ με αρ. πρωτ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/21-04-2017) που αφορά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και εν αναμονή της δημοσίευσης σε ΦΕΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο της τροποποίησης.

Η τροποποίηση αφορά στην αποσαφήνιση των παρακάτω θεμάτων :

  1. Βεβαιώσεις πιστοποίησης αναπηρίας που γίνονται δεκτές
  2. Χρόνος προσκόμισης βεβαίωσης εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων και υποβολής άδειας άσκησης επαγγέλματος και
  3. Διευκρίνιση για την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών από τις ΠΔΕ στο ΑΣΕΠ

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δε μεταβάλλεται και θα παραμείνει η Παρασκευή 28/4/2017.

Η Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x