Προγράμματα Σπουδών Γ' Λυκείου για Αρχαία Ιστορία και Κοινωνιολογία