Προφορικές Εξετάσεις

Προφορικές Εξετάσεις Πανελλαδικών: Αλλαγές Για Διασφάλιση Αξιοπιστίας

Αυστηρότεροι έγιναν φέτος οι όροι για τους υποψήφιους, που ζητούν να διαγωνιστούν με προφορικές εξετάσεις, στα μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα για εκείνους που εμφανίζουν ξαφνικό πρόβλημα αδυναμίας να εξεταστούν γραπτώς, λίγο πριν ή και μέσα, στη χρονική περίοδο διεξαγωγής τους.

οι υποψήφιοι που δηλώνουν προβλήματα υγείας στις πανελλήνιες εξετάσεις…ενώ δεν το είχαν δηλώσει από την αρχή της αίτησης συμμετοχής τους τον Φεβρουάριο, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και μάλιστα θα εξεταστούν γραπτώς σε όλα τα μαθήματα επιλογής τους

Αλλαγές Υπουργείου

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται πλέον, οι υποψήφιοι που δηλώνουν προβλήματα υγείας στις πανελλήνιες εξετάσεις και ζητούν να εξεταστούν προφορικά, ενώ δεν το είχαν δηλώσει από την αρχή της αίτησης συμμετοχής τους τον Φεβρουάριο, παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και μάλιστα θα εξεταστούν γραπτώς σε όλα τα μαθήματα επιλογής τους, ακόμη και αν μέχρι τότε είχαν συμμετάσχει σε ένα ή και περισσότερα από αυτά.

Επίσης, σύμφωνα με την περιφερειακή διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Ελένη Αναστασοπούλου, οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν τον Σεπτέμβριο (στις επαναληπτικές) : «εισάγονται στις σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου».

Διατήρηση Ισχύοντος Καθεστώτος

Διευκρινίζεται δε, ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι από τον Φεβρουάριο με την αίτηση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν δηλώσει προφορική εξέταση και εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας, όπως π.χ. είναι τυφλοί, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα, πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού κ.α.

Επίσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: «Τον Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι γενικού και επαγγελματικού λυκείου, εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών».

Πηγή

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x