Προετοιμασία για το Αδίδακτο κείμενο

Προετοιμασία για το Αδίδακτο κείμενο

Προετοιμασία για το Αδίδακτο κείμενο

Η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών σε πανελλήνιο επίπεδο η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ανάγκασε τους εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν σε αναθεώρηση του υφιστάμενου υλικού καθώς αυτό δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις της εξεταστικής επιτροπής.

Καθηγητές και μαθητές αναγκάστηκαν να διαφοροποιήσουν τον τρόπο εργασίας τους καθώς και τη μέθοδο προσέγγισης των αρχαιοελληνικών αδίδακτων αποσπασμάτων. Πέρα από την απόδοση στην νεοελληνική μέρους του διδόμενου αποσπάσματος, οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ότι κατανοούν πλήρως και το περιεχόμενό του. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος το προσφερόμενο απόσπασμα οφείλει να διακρίνεται όχι μόνο για τη γλωσσική του αρτιότητα αλλά και για την νοηματική αυτοτέλειά του.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Το έρχεται να καλύψει τον παραπάνω στόχο περιλαμβάνοντας συνταγμένα με στόχο την παροχή βοήθειας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές στον δύσκολο αγώνα τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Κάθε ένα από τα περιλαμβανόμενα κριτήρια συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα, το οποίο λειτουργεί επικουρικά στην κατανόηση του περιεχομένου του αρχαιοελληνικού αποσπάσματος μέσω της παρουσίασης στοιχείων που διευκολύνουν τους μαθητές να αντιληφθούν το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το υπό εξέταση απόσπασμα.

Τα αδίδακτα κείμενα προέρχονται από γνωστά ιστορικά, φιλοσοφικά και ρητορικά έργα και αποτελούν προϊόν πνευματικής παραγωγής μερικών από τους πιο επιφανείς συγγραφείς της αρχαιότητας, Ξενοφώντας, Αισχίνης, Θουκυδίδης, Πλάτωνας κ.ά. Μέσα από την μελέτη των περιλαμβανόμενων αποσπασμάτων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον τρόπο σκέψης και γραφής τους εξοικειωνόμενοι με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Πέρα από την απόδοση στην νεοελληνική μέρους του δοθέντος αποσπάσματος, οι αναγνώστες –σύμφωνα με όσα ορίζει το νέο σύστημα αξιολόγησης– καλούνται να απαντήσουν και σε μία ερώτηση κατανόησης προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι έχουν διατρέξει το σύνολο του κειμένου και έχουν αντιληφθεί το περιεχόμενό του.

Τα προσφερόμενα κριτήρια ολοκληρώνονται με ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού, οι οποίες αξιολογούν την κατάκτηση, εκ μέρους του υποψηφίου, των απαιτούμενων γνώσεων για την προσπέλαση τόσο της μορφής όσο και της δομής του αρχαιοελληνικού λόγου. Ο βαθμός δυσκολίας των ζητουμένων ποικίλει κατά περίπτωση καθιστώντας το βιβλίο κατάλληλο για όλους τους υποψηφίους.

Για τη διευκόλυνση της αυτοαξιολόγησης της προσπάθειας των μαθητών ο συγγραφέας παρέχει σε ξεχωριστό μέρος του έργου του πλήρεις απαντήσεις σε όλα τα επιμέρους ζητούμενα εκάστου κριτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν την ορθότητα και την ποιότητα των απαντήσεών τους και να προβούν στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στις τελικές εξετάσεις.

Στο τρίτο, και τελευταίο μέρος, του έργου παρουσιάζονται οι υποθέσεις των έργων από τα οποία αντλούνται τα αδίδακτα αποσπάσματα των κριτηρίων προκειμένου ο αναγνώστης να αντιληφθεί το πλήρες περιεχόμενο των συγκεκριμένων έργων. Ακόμα, περιλαμβάνονται λεξιλόγιο βασικών όρων της αρχαίας ελληνικής καθώς και εξειδικευμένος κατάλογος δικανικών όρων με στόχο την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των σωζόμενων ρητορικών λόγων που εκφωνήθηκαν στα αθηναϊκά δικαστήρια.

Τα 30 Κριτήρια αξιολόγησης στο αδίδακτο κείμενο της αρχαίας ελληνικής του Αθανασίου Σ. Δεβελάσκα αποτελούν ένα χρηστικό εργαλείο για τους υποψηφίους που διεκδικούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και για τους εκπαιδευτικούς  οι οποίοι ασχολούνται με τη διδασκαλία του αδίδακτου κειμένου.

Το βιβλίο «30 Κριτήρια αξιολόγησης στο αδίδακτο κείμενο της αρχαίας ελληνικής» των Εκδόσεων Ζήτη μπορείτε να το προμηθευτείτε απευθείας από το , τα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων σε Αθήνα: Χαριλάου Τρικούπη 22 και Θεσσαλονίκη: Αρμενοπούλου 27.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!