Πίνακες Γενικής - 4 προκηρύξεις ΑΣΕΠ μέσα στο 2023

Πίνακες Γενικής – 4 προκηρύξεις ΑΣΕΠ μέσα στο 2023

Πίνακες Γενικής – 4 προκηρύξεις ΑΣΕΠ μέσα στο 2023

Σε επεξεργασία έχει το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του proson.gr, τα σχέδια των τεσσάρων προκηρύξεων του υπουργείου Παιδείας που θα διαμορφώσουν τους νέους πίνακες γενικής παιδείας των εκπαιδευτικών. Οι προκηρύξεις θα έχουν του αριθμούς 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023, 3ΓΕ/2023 και 4ΓΕ/2023 και αναμένεται να εκδοθούν εντός του 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με έγγραφό της προς το Α.Σ.Ε.Π στις 8/9/2022 αιτήθηκε από την Αρχή να επιβεβαιώσει την περάτωση της έκδοσης νέων πινάκων της επικείμενης προκήρυξης για τη Γενική Εκπαίδευσηυποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, έως το τέλος Μαΐου 2023.

Αυτό είχε πει η υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή, για το ζήτημα του ανοίγματος των νέων πινάκων Γενικής Αγωγής.

Ανάλογη απάντηση, χωρίς όμως να προσδιορίζει τον μήνα Μάϊο, είχε δώσει και η κ. Κεραμέως σε συνέντευξή της, λέγοντας ότι «μέσα στο 2023 θα ανανεωθούν οι πίνακες της Γενικής Αγωγής»

Τι είπε η υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α ́/29-1-2019) «Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας».

Για την έγκαιρη έκδοση νέων πινάκων της επικείμενης προκήρυξης, για τη Γενική Εκπαίδευση, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω των αιτημάτων που έχει αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. 103179/ΓΔ5/25-8-2022 έγγραφό της «Προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης» αναφέρθηκαν τα εξής:

«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019 (Α ́13), οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται από την Αρχή σας, ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους, κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν όψει της κατά τα ανωτέρω λήξης ισχύος του αξιολογικού πίνακα κατάταξης Α ́ (Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης), των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής σας, με τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023, στις 31/8/2023, και του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, παρακαλείσθε, για την κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο ΠΕ79.01, των υποψήφιων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η κατά τα ανωτέρω διαδικασία αφορά στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του συνόλου των κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ».

Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήματος και προκειμένου να τονιστεί η ανάγκη επίσπευση της διαδικασίας, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 109197/Ε1/8-9-2022 έγγραφό της προς το Α.Σ.Ε.Π αιτήθηκε από την Αρχή, όπως επιβεβαιώσει την περάτωση αυτής από μέρους της, έως το τέλος Μαΐου 2023.

Το ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ,  σε έγγραφο που δημοσίευσε χθες φαίνεται ξεκάθαρα πως οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει.

Σε κάθε περίπτωση, αν ισχύει η παραπάνω πληροφορία, για έτοιμους πίνακες τον Μάιο του 2023, το ΑΣΕΠ θα πρέπει να βιαστεί και να εκδώσει τις τέσσερις αυτές προκηρύξεις (1ΓΕ-4ΓΕ/2023) στις αρχές του επόμενου έτους. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και είναι λογικό να υπάρχει πίεση από την κυβέρνηση και το υπουργείο για επίσπευση της διαδικασίας. 

Υπενθυμίζουμε ακόμα ότι αυτή την περίοδο το ΑΣΕΠ «τρέχει» για την προετοιμασία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του δημοσίου, οι αιτήσεις του οποίου ξεκινούν αύριο και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του μήνα.

Από τους νέους πίνακες οι προσλήψεις το 2023 – 2024

Πίνακες Γενικής – 4 προκηρύξεις ΑΣΕΠ μέσα στο 2023

Να σημειωθεί ότι από τους πίνακες νέους αυτούς θα προκύψουν οι αναπληρωτές γενικής παιδείας στα σχολεία όλης της χώρας την επόμενη σχολική χρονιά, αφού οι υφιστάμενοι πίνακες ισχύουν μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Εν τω μεταξύ χιλιάδες είναι οι εκπαιδευτικοί περιμένουν με αγωνία το άνοιγμα των πινάκων για να μπορέσουν να προσθέσουν τυχόν πρόσθετα μοριοδοτούμενα προσόντα που έχουν αποκτήσει την τελευταία τριετία και θα τους ανεβάσουν στην κατάταξη. 

Με το άνοιγμα των πινάκων οι δάσκαλοί και οι καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν:

-Να συμμετάσχουν στην προκήρυξη νέοι εκπαιδευτικοί που αποφοίτησαν πρόσφατα
-Να προσθέσουν τα «προσόντα» που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί ώστε να «ανέβουν» στον πίνακα μοριοδότησης
-Να ενταχθούν και να διδάξουν ξανά στα σχολεία, σε περίπτωση που είχαν αποκλειστεί λόγω λάθους, από τους πίνακες που είναι σε ισχύ

Προσλήψεις από προσωρινούς πίνακες; Το παράδειγμα της ειδικής αγωγής

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που εξελίχθηκε την άνοιξη που μας πέρασε. Εάν το υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ ακολουθήσουν το παράδειγμα της ειδικής αγωγής, τότε είναι πολύ πιθανό οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής την επόμενη σχολική χρονιά να προκύψουν από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης.

Παρόμοια, έγιναν φέτος και οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αφού η Αρχή δεν προλάβαινε να εκδώσει οριστικούς πίνακες. Υπενθυμίζουμε ότι οι προκηρύξεις για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής «έτρεξαν» τον Μάιο και στην συνέχει το ΑΣΕΠ έδωσε «αγώνα δρόμου» για να προλάβει να βγάλει τα προσωρινά αποτελέσματα μέσα στον Αύγουστο.

Πηγή: alfavita.gr

 

 

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!