Πανελλήνιες Εξετάσεις: Καταργείται η Μετάφραση στα Αρχαία