Πανελλήνιες: Είσοδος στα πανεπιστήμια με το απολυτήριο Λυκείου