Πανελλήνιες 2019: Τα Θέματα και οι Απαντήσεις στα ΑΡΧΑΙΑ

Πανελλήνιες 2019: Τα Θέματα και οι Απαντήσεις στα ΑΡΧΑΙΑ

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών μετά την εξέτασή τους στη Νεοελληνική Γλώσσα  συνέχισαν σήμερα με το δεύτερο μάθημα, τα Αρχαία Ελληνικά. Υπενθυμίζουμε ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα αρχαία σύμφωνα με τον νέο τρόπο εξέτασης ο οποίος προβλέπει μια σειρά από αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Συνεχίζοντας την προσπάθεια για ουσιαστική ενημέρωση των υποψηφίων, των οικογενειών τους αλλά και των συναδέλφων η Ομάδα του filologika.gr δημοσιεύει το παρόν άρθρο “Πανελλήνιες 2019: Τα Θέματα και οι Απαντήσεις στα ΑΡΧΑΙΑ” με παρουσίαση και σχολιασμό των ζητουμένων στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών.

Το διδαγμένο κείμενο στο οποίο διαγωνίστηκαν προερχόταν από το πλατωνικό έργο Πρωταγόρας  (Πλάτωνος Πρωταγόρας 321Β6-322Α) (ΕΝΟΤΗΤΑ 3). Το περιεχόμενο του αποσπάσματος αναφέρεται στην κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα στην προσπάθειά του να καλύψει το κενό που είχε δημιουργήσει η απρονοησία του αδελφού του Επιμηθέα.

Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης κλειστού τύπου σχετικά με το απόσπασμα αντί για μετάφραση και σε σειρά από ερωτήσεις ερμηνείας για να διευκρινιστεί η ικανότητά τους να εμβαθύνουν στον φιλοσοφικό λόγο.

Με βάση τη νέα μορφής εξέτασης οι υποψήφιοι εξετάστηκαν και σε παράλληλο κείμενο το οποίο προερχόταν από το έργο Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου, το οποίο προέρχεται από το σχολικό βιβλίο σελ. 59-60.

Στις λεξιλογικές ασκήσεις τους ζητήθηκε να αντιστοιχίσουν λέξεις του κειμένου με ομόρριζες στη νέα ελληνική.

Στην εισαγωγή οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου με τη μορφή πολλαπλής επιλογής. 

Αδίδακτο Κείμενο

Στο Αδίδακτο κείμενο οι υποψήφιοι ακολουθώντας τις αλλαγές στον τρόπο εξέτασης κλήθησαν να αποδώσουν στην νεοελληνική ένα μόνο απόσπασμα από το έργο Κυνηγετικός 13.1-5 του Ξενοφώντα.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα ήταν το παρακάτω:

Ἐγὼ δὲ ἰδιώτης μέν εἰμι, οἶδα δὲ ὅτι κράτιστον μέν ἐστι παρὰ τῆς αὑτοῦ φύσεως τὸ ἀγαθὸν διδάσκεσθαι, δεύτερον δὲ παρὰ τῶν ἀληθῶς ἀγαθόν τι ἐπισταμένων μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν ἐξαπατᾶν τέχνην ἐχόντων. Ἴσως οὖν τοῖς μὲν ὀνόμασιν οὐ σεσοφισμένως λέγω˙ οὐδὲ γὰρ ζητῶ τοῦτο˙

Για πρώτη φορά στο Αδίδακτο κείμενο, ζητήθηκε από τους υποψηφίους να απαντήσουν σε ερώτηση κατανόησης σχετικά με το περιεχόμενο του δοθέντος αποσπάσματος.

Ποιες επικρίσεις διατυπώνει εναντίον των σοφιστών ο Ξενοφών ως προς την επίδρασή τους στους νέους;

Η Γραμματική δεν παρουσίαζε εκπλήξεις καθώς οι τύποι που ζητήθηκαν ήταν εύκολοι και δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες γνώσεις. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από τους μαθητές η μετατροπή στον άλλο αριθμό ουσιαστικών αντωνυμιών που κλίνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα των ουσιαστικών τρίτης κλίσης και η μεταφορά στην υποτακτική αορίστου της ενεργητικής φωνής, στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό (μονάδες 3) των ρημάτων που βρίσκονται σε πληθυντικό αριθμό (μονάδες 3).

Στο Συντακτικό ζητήθηκε η αναγνώριση υποθετικού λόγου (μονάδα 1) και η μετατροπή του ώστε να δηλώνει το προσδοκώμενο  (μονάδες 3). Παράλληλα ζητήθηκε η αναγνώριση σύνταξης (μονάδες 2) και η μετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική (μονάδες 4).

 

Για να δείτε και να κατεβάσετε το θέμα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Θέματα Πανελληνίων 2019: Αρχαία Ελληνικά

 

Για να δείτε απαντήσεις στα  θέματα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

 

 

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά από την ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x