Πανελλήνιες 2018: Τα Θέματα και οι Απαντήσεις στα ΑΡΧΑΙΑ

Πανελλήνιες 2018: Τα Θέματα και οι Απαντήσεις στα ΑΡΧΑΙΑ

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών μετά την εξέτασή τους στη Νεοελληνική Γλώσσα  συνέχισαν σήμερα με το δεύτερο μάθημα, τα Αρχαία Ελληνικά. Συνεχίζοντας την προσπάθεια για ουσιαστική ενημέρωση των υποψηφίων, των οικογενειών τους αλλά και των συναδέλφων η Ομάδα του filologika.gr δημοσιεύει το παρόν άρθρο “Πανελλήνιες 2018: Τα Θέματα και οι Απαντήσεις στα ΑΡΧΑΙΑ” με παρουσίαση και σχολιασμό των ζητουμένων στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών.

Το διδαγμένο κείμενο στο οποίο διαγωνίστηκαν προερχόταν από το πλατωνικό έργο Πολιτεία ( Πλάτωνος Πολιτεία 519c-520a 519b-d) (ΕΝΟΤΗΤΑ 12η-13η). Το περιεχόμενο του αποσπάσματος αναφέρεται στην απροθυμία των φιλοσόφων να αναλάβουν την εξουσία και να ασχοληθούν με την διοίκηση της πόλης.

Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας ότι Κριτήριο Αξιολόγησης στις συγκεκριμένες ενότητες είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας εδώ και καιρό.

Οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν μετάφραση σε επιμέρους απόσπασμα του πρωτότυπου κειμένου και να απαντήσουν σε μία σειρά από ερωτήσεις κατανόησης για να διευκρινιστεί η ικανότητά τους να εμβαθύνουν στον φιλοσοφικό λόγο. Φέτος οι μαθητές, σε αντίθεση με ότι είθισται τα τελευταία χρόνια δεν κλήθηκαν να σχολιάσουν παράλληλο κείμενο της ύλης τους.

Στις λεξιλογικές ασκήσεις τους ζητήθηκε να αντιστοιχίσουν λέξεις του κειμένου με ομόρριζες στη νέα ελληνική (μονάδες 4) καθώς να να γράψουν φράσεις στη νέα ελληνική, στις οποίες οι επιλεγμένες λέξεις θα χρησιμοποιούνται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν στο αρχαίο κείμενο (μονάδες 6). Με την ίδια μορφή είχαν εξεταστεί και οι υποψήφιοι του 2017.

Στην εισαγωγή οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου με τη μορφή πολλαπλής επιλογής. Είναι η πρώτη φορά που υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερώτηση αυτής της μορφής.

Αδίδακτο Κείμενο

Στο Αδίδακτο κείμενο οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στην απόδοση στη νεοελληνική αποσπάσματος του λόγου Περί Ῥητορικῆς του Αριστοτέλη βιβλίο Α 1-2 (1354a1,-12).

Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ· ἀμφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης· διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν· πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως· ἐπεὶ δ᾽ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ ποιεῖν· δι᾽ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι.

Η Γραμματική δεν παρουσίαζε εκπλήξεις καθώς οι τύποι που ζητήθηκαν ήταν εύκολοι και δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες γνώσεις. Συγκεκριμένα οι ρηματικοί τύποι περιελάμβαναν συνηρημένα ρήματα, αόριστο β’ παραθετικά.

Επίσης, ζητήθηκε από τους υποψηφίους να μεταφέρουν όλους τους κλιτούς τύπους συγκεκριμένης πρότασης στον άλλον αριθμό.

Στο Συντακτικό ζητήθηκε η αναγνώριση της συντακτικής λειτουργίας μεμονωμένων τύπων (μονάδες 5) καθώς και η αναγνώριση μίας δευτερεύουσας αιτιολογικής πρότασης (ἐπεὶ δ᾽ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται) (μονάδες 5).

 

Για να δείτε και να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ

Για ενδεικτικές απαντήσεις  πατήστε εδώ

Τις απαντήσεις επιμελήθηκαν οι φίλοι και συνεργάτες Θεοδώρα Πυττερού και Μπικάκης Μιχάλης

Για τα θέματα των Πανελληνίων συνολικά μπορείτε να επισκεφθείτε και την αντίστοιχη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

 

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά από την ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x