πανελλήνιες 2017: τα θέματα και οι απαντήσεις της έκθεσης