πανελλήνιες 2017: τα θέματα και οι απαντήσεις στα αρχαία

Πανελλήνιες 2017: Τα Θέματα και οι Απαντήσεις στα ΑΡΧΑΙΑ

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών μετά την εξέτασή τους στη Νεοελληνική Γλώσσα  συνέχισαν σήμερα με το δεύτερο μάθημα, τα Αρχαία Ελληνικά. Συνεχίζοντας την προσπάθεια για ουσιαστική ενημέρωση των υποψηφίων, των οικογενειών τους αλλά και των συναδέλφων το filologika.gr δημοσιεύει το παρόν άρθρο “Πανελλήνιες 2017: τα θέματα και οι απαντήσεις στα αρχαία” με παρουσίαση και σχολιασμό των ζητουμένων στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών.

Το διδαγμένο κείμενο στο οποίο διαγωνίστηκαν προερχόταν από τον πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας (Πρωταγόρας 322d- 323c). Το περιεχόμενο του αποσπάσματος αναφέρεται στη φύση της πολιτικής αρετής, η οποία σύμφωνα με τον ομώνυμο σοφιστή είναι διδακτέα με αποτέλεσμα να απαιτείται κάποιος διδάσκαλος, ο οποίος θα βοηθήσει το μαθητή να την κατακτήσει.

Οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν μετάφραση σε επιμέρους απόσπασμα του πρωτότυπου κειμένου και να απαντήσουν σε μία σειρά από ερωτήσεις κατανόησης για να διευκρινιστεί η ικανότητά τους να εμβαθύνουν στον φιλοσοφικό λόγο. Μάλιστα τους ζητήθηκε να σχολιάσουν το δοθέν απόσπασμα με ενότητα μεταφρασμένου κειμένου της ύλης τους.

Στις λεξιλογικές ασκήσεις τους ζητήθηκε να αντιστοιχίσουν λέξεις του κειμένου με ομόρριζες στη νέα ελληνική (μονάδες 4) καθώς να να γράψουν φράσεις στη νέα ελληνική, στις οποίες οι επιλεγμένες λέξεις θα χρησιμοποιούνται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχουν στο αρχαίο κείμενο (μονάδες 6). Η συγκεκριμένη άσκηση δεν έχει ξαναδοθεί σε εξετάσεις Ημερησίων Λυκείων.

Στην εισαγωγή οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου, συγκεκριμένα Αντιστοίχιση. Σωστό – Λάθος. Υπενθυμίζουμε ότι με τον ίδιο τρόπο είχαν εξεταστεί το 2015 και οι υποψήφιοι της (τότε) Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

 

Αδίδακτο Κείμενο

Στο Αδίδακτο κείμενο οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στην απόδοση στη νεοελληνική αποσπάσματος του λόγου Φίλιππος του Ισοκράτη παράγραφοι 26-27. Ενδεικτικές αποδόσεις μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.

Ἐπειδὰν γὰρ ὁ λόγος ἀποστερηθῇ τῆς τε δόξης τῆς τοῦ λέγοντος καὶ τῆς φωνῆς καὶ τῶν μεταβολῶν τῶν ἐν ταῖς ῥητορείαις γιγνομένων, ἔτι δὲ τῶν καιρῶν καὶ τῆς σπουδῆς τῆς περὶ τὴν πρᾶξιν, καὶ μηδὲν ᾖ τὸ συναγωνιζόμενον καὶ συμπεῖθον, ἀλλὰ τῶν μὲν προειρημένων ἁπάντων ἔρημος γένηται καὶ γυμνός, ἀναγιγνώσκῃ δέ τις αὐτὸν ἀπιθάνως καὶ μηδὲν ἦθος ἐνσημαινόμενος ἀλλ’ ὥσπερ ἀπαριθμῶν, εἰκότως, οἶμαι, φαῦλος εἶναι δοκεῖ τοῖς ἀκούουσιν. Ἅπερ καὶ τὸν νῦν ἐπιδεικνύμενον μάλιστ’ ἂν βλάψειε καὶ φαυλότερον φαίνεσθαι ποιήσειεν.

Η Γραμματική δεν παρουσίαζε εκπλήξεις καθώς οι τύποι που ζητήθηκαν ήταν εύκολοι και δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες γνώσεις. Συγκεκριμένα οι ρηματικοί τύποι περιελάμβαναν ρήματα με αόριστο β’ σχηματιζόμενο με τις καταλήξεις των ρημάτων σε -μι, παραθετικά, ρήματα με μέσο μέλλοντα κλπ.

Επίσης, ζητήθηκε από τους υποψηφίους να μεταφέρουν όλους τους κλιτούς τύπους συγκεκριμένης πρότασης στον άλλον αριθμό.

Στο Συντακτικό ζητήθηκε η αναγνώριση της συντακτικής λειτουργίας μεμονωμένων τύπων (μονάδες 5 ) καθώς και η αναγνώριση μίας πρότασης, η οποία εισαγόταν με την αναφορική αντωνυμία ἅπερ αλλά λειτουργούσε ως κύρια καθώς είναι μετά από ισχυρό σημείο στίξης και λειτουργεί ως δεικτική αντωνυμία (μονάδες 5).

 

Για να δείτε και να κατεβάσετε το θέμα πατήστε εδώ

Για ενδεικτικές απαντήσεις  πατήστε εδώ 

 

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά από την ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

1
0
Would love your thoughts, please comment.x