Η Αξία της Ψυχολογικής Παρέμβασης στα Παιδιά με Δυσλεξία

Η Δυσλεξία είναι  μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας, κατά την οποία το άτομο, παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάλυση των λέξεων σε ακουστικές μονάδες συλλαβικής βάσης και στη σύνθεση συλλαβικών ακουστικών μονάδων σε λεκτικά σύνολα με εννοιακό περιεχόμενο. Παρατηρείται σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν γραπτή γλώσσα και δεν έχει σχέση με τη νοητική καθυστέρηση. Επίσης τα άτομα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Αξία της Ψυχολογικής Παρέμβασης στα Παιδιά με Δυσλεξία.