Οδηγός προς ναυτιλομένους… στην Έκθεση

Οδηγός προς ναυτιλομένους… στην Έκθεση

Οδηγός προς ναυτιλομένους… στην Έκθεση

Η οργάνωση του υλικού σε ένα μάθημα όπως αυτό της Έκφρασης Έκθεσης αποτελεί μόνιμο άγχος για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν να το διδάξουν· ειδικά για τους νεώτερους συναδέλφους. Η ευρύτητα του αντικειμένου και ο πλούτος του προσφερόμενου υλικού λειτουργούν ανατρεπτικά σε κάθε προσπάθεια να τιθασευτεί το διδακτικό αντικείμενο και να ενταχθεί στο προβλεπόμενο διδακτικό πλαίσιο.

Τις περισσότερες φορές οι συνάδελφοι επιλέγουν να κινηθούν «παράλληλα» με το σχολικό εγχειρίδιο ακολουθώντας τη δομή και την πορεία παρουσίασης της ύλης.

Η παραπάνω στρατηγική, εκ πρώτης, φαίνεται ορθή, καθώς εξασφαλίζει την «εξοικείωση» του μαθητή με την ύλη την οποία θα διδαχθεί στο σχολείο και τον προστατεύει από ενδεχόμενα κενά και αδυναμίες στην κατανόηση και την απορρόφηση των προσφερόμενων πληροφοριών.

Παρόλα αυτά η ίδια παρουσιάζει ορισμένες εγγενείς αδυναμίες, καθώς επικεντρώνεται στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών του μαθητή αδιαφορώντας για τη βελτίωσή του μακροπρόθεσμα. Στο βωμό κάλυψης της καθημερινής ύλης θυσιάζεται η ικανότητα του μαθητή να λειτουργήσει αυτόνομα και δημιουργικά στηριγμένος στις προσωπικές του ικανότητες και δεξιότητες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου θεωρεί ότι οι μαθητές κατέχουν ήδη βασικές γνώσεις παραγωγής λόγου και δεν προβλέπει την αναλυτική διδασκαλία τους. Αντίθετα, λαμβάνοντας ως προαπαιτούμενο την ικανότητα σύνταξης επικοινωνιακών κειμένων υψηλής πληροφορικότητας, ζητά την εφαρμογή και την αξιοποίηση των υπαρχόντων γνώσεων και δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών στη σύνταξη κειμένων ενταγμένων σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια. Παρόλα αυτά η καθημερινή εμπειρία και επαφή με τους μαθητές, ειδικά στην πρώτη τάξη του Λυκείου, αποδεικνύει ότι αγνοούν βασικές στρατηγικές συγγραφής γεγονός που τους στερεί τη δυνατότητα παραγωγής κειμένων άρτιων εκφραστικά, ορθών δομικά και τεκμηριωμένων επιχειρηματολογικά.

Οι μαθητές αισθάνονται αμηχανία αναφορικά με το τι είναι σημαντικό να πουν και πώς να παρουσιάσουν οργανωμένα τις ιδέες τους. Νιώθουν την ανάγκη να ακολουθήσουν μία προδιαγεγραμμένη πορεία κατά τη διάρκεια της οποίας θα αφομοιώσουν όχι μόνο το σύνολο της διδακτέας ύλης αλλά και όλες τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες παραγωγής λόγου, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 Το βιβλίο του Χρήστου Σάρρα για την «Έκφραση Έκθεση» στην Α’ Λυκείου, το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε από την Ελληνοεκδοτική καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών για ένα εγχειρίδιο αναφοράς, με το οποίο θα συμπορευτούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Καρπός πολυετούς διδασκαλίας του συγγραφέα, το συγκεκριμένο βιβλίο παρέχει έναν εβδομαδιαίο οδηγό οργάνωσης της διδακτέας ύλης· κάθε μία από τις 34 προτάσεις διδασκαλίας αντιστοιχεί σε μία βδομάδα σχολικών μαθημάτων. Έτσι, η ολοκλήρωση του βιβλίου σηματοδοτεί τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τη μετάβαση στην επόμενη.

Η παρουσίαση της θεωρίας γίνεται σε αύξουσα πορεία δυσκολίας. Ξεκινά τη δεύτερη βδομάδα διδασκαλίας από την τεχνική σύνθεσης προλόγου και επιλόγου σε απλή, κατανοητή από το μαθητή γλώσσα με οδηγίες, προτάσεις εφαρμογής και ασκήσεις εμπέδωσης, για να ολοκληρωθεί την εικοστή δεύτερη εβδομάδα (τέλη Φλεβάρη).

Επιπλέον, σε κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνεται πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την εκάστοτε εξεταζόμενη έννοια σε συνδυασμό με επιλεγμένο λεξιλόγιο για τη σταδιακή αναβάθμιση του λεξιλογίου των μαθητών και την επιδιωκόμενη αξιοποίησή του σε ασκήσεις μελλοντικά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύνολο των 34 εβδομάδων – προτάσεων διδασκαλίας συμπεριλαμβάνονται και τα προβλεπόμενα επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης με τις ενότητες που καλύπτουν. Σε κάθε ένα από αυτά ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός θα βρουν ένα ή κατά περίπτωση δύο κείμενα που λειτουργούν ως αφόρμηση για συζήτηση και γόνιμο προβληματισμό. Ασκήσεις ομαδοποιημένες με γνώμονα τη συνάφεια περιεχομένου με στόχο την ανάκληση από τα μαθητή γνώσεων και δεξιοτήτων από προηγούμενες ενότητες.

Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός έχει στην κατοχή του έναν ολοκληρωμένο «οδηγό προς ναυτιλομένους», ο οποίος καλύπτει και προβλέπει κάθε πτυχή της διδακτικής διαδικασίας μειώνοντας στο ελάχιστο την ανάγκη χάραξης πορείας διδασκαλίας. Το στοιχείο αυτό δεν ευνοεί μόνο τους νέους συναδέλφους αλλά και τους παλαιότερους, καθώς μπορούν να ελέγχουν την εξέλιξη του έργου τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Όπως όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν από την Ελληνοεκδοτική, και το παρόν συνοδεύεται από ξεχωριστό τόμο απαντήσεων. Σε αυτόν, με εύληπτο τρόπο, εκτίθενται ενδεικτικές απαντήσεις όλων των δραστηριοτήτων του βασικού εγχειριδίου.

 

Το βιβλίο Έκφραση Έκθεση Α’ Λυκείου διατίθεται σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία, από την Ελληνοεκδοτική.

 

Μπορείτε να τα παραγγείλετε τηλεφωνικά από την Ελληνοεκδοτική, στο τηλ: 210 3613676 ή ηλεκτρονικά από το βιβλιοπωλείο Πολιτεία στον σύνδεσμο: Έκφραση Έκθεση Α’ Λυκείου

Η ομάδα του filologika.gr

 

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x