Οδηγός Προετοιμασίας για τα Αρχαία Ελληνικά

Οδηγός Προετοιμασίας για τα Αρχαία Ελληνικά

Οδηγός Προετοιμασίας για τα Αρχαία Ελληνικά

Τα αρχαία ελληνικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελούν βασικό μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις έχοντας συντελεστή βαρύτητας 1,3. Τα λάθη σε αυτό το μάθημα κοστίζουν, και κοστίζουν ακριβά, ειδικά για τους υποψηφίους των περιζήτητων νομικών σχολών, ενώ αντίθετα μια καλή βαθμολογία εξασφαλίζει την επιτυχία.

Η προετοιμασία ξεκινά πολύ νωρίς, συνήθως ήδη από τις τάξεις του Γυμνασίου οι μαθητές που προσανατολίζονται προς τα θεωρητικά μαθήματα δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η απεραντοσύνη του υλικού απαιτεί μακρόχρονη ενασχόληση, για να μπορέσει οποιοσδήποτε να το κατακτήσει επαρκώς και με επιτυχία.

Η είσοδος στο Λύκειο σηματοδοτεί τη δεύτερη φάση προετοιμασίας, καθώς πλέον οι απαιτήσεις εντείνονται και ο μαθητής επιδιώκει να εντρυφήσει σε πιο εξειδικευμένα στοιχεία του αντικειμένου, και να εξοικειωθεί με τον τρόπο εργασίας και προσέγγισης του αρχαιοελληνικού λόγου. Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, στο Λύκειο μαθητής έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τη διαδικασία της σύνταξης και της μετάφρασης αδίδακτου αποσπάσματος αττικής διαλέκτου, ρητορικού, ιστορικού, φιλοσοφικού ή άλλου περιεχομένου.

Αδίδακτο Κείμενο

Προκειμένου να μπορέσει να προσεγγίσει με επιτυχία το «άγνωστο κείμενο» πρέπει να κατέχει άπταιστα όχι μόνο το σύνολο των κανόνων που διέπουν την αρχαιοελληνική σύνταξη αλλά να έχει εξοικειωθεί και στην εφαρμογή τους πάνω σε πλειάδα κειμένων ποικίλης προέλευσης και διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα κατακτήσει στρατηγικές εργασίας, τις οποίες στη συνέχεια θα εφαρμόσει ο ίδιος σε νέα κείμενα, τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής του πορείας όσο και στις πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν τον τερματικό σταθμό της μακρόχρονης προσπάθειάς του.

Μη χάσεις: 

Για την επιτυχημένη προσέγγιση του αρχαιοελληνικού λόγου, και πιο συγκεκριμένα, της μεταφραστικής διαδικασίας αδίδακτου κειμένου καθοριστική κρίνεται η επιλογή της . Με τη βοήθειά της, ο μαθητής θα μπορέσει με βιωματικό τρόπο να γίνει κοινωνός των «μυστικών» του αρχαίου ελληνικού λόγου και θα εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία στις πανελλήνιες εξετάσεις.

 

Η που κυκλοφορεί από την έχει αποδείξει την αξία της -μέσα στο χρόνο- στην προετοιμασία υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περιλαμβάνει 200 αποσπάσματα από την αρχαία αττική πεζογραφία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο υποψήφιος για την προετοιμασία του. Μάλιστα τα μισά από αυτά παρουσιάζονται με πλήρη συντακτική ανάλυση, γεγονός που βοηθά το μαθητή στην αυτοαξιολόγησή του. Από τα υπόλοιπα, τα πρώτα εξήντα περιλαμβάνουν επιλεγμένα συντακτικά και μεταφραστικά σχόλια, ενώ τα εναπομείναντα σαράντα μπορούν να αξιοποιηθούν για την αυτενέργειά του, καθώς απουσιάζει κάθε είδους  «βοήθεια» καθιστώντας τα ιδανικά για εξάσκηση.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του βιβλίου, είναι η παρουσίαση του συνόλου της συντακτικής θεωρίας της αρχαίας ελληνικής στις πρώτες σαράντα επτά ενότητες ενώ για κάθε εξεταζόμενο συντακτικό φαινόμενο προτείνονται περαιτέρω κείμενα για εξάσκηση και επανάληψη.

Μέσα στις σελίδες της Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας ο μαθητής θα βρει συγκεκριμένες, εύκολα κατανοητές και άμεσα εφαρμόσιμες οδηγίες για την επιτυχή σύνταξη, μετάφραση και κατανόηση οποιουδήποτε αποσπάσματος της αρχαίας αττικής πεζογραφίας.

Μάλιστα, το βιβλίο συνοδεύεται από ξεχωριστό ένθετο έκτασης 289 (!) σελίδων στο οποίο παρουσιάζονται καίρια σημεία της θεωρίας του συντακτικού σε εύληπτους πίνακες, τα οποία συνοδεύουν 1000 ασκήσεις με τις απαντήσεις τους για την εξάσκηση του μαθητή και την εμπέδωση της ύλης.

Τη λίστα του υλικού συμπληρώνει κατάλογος ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής με τους αρχικούς χρόνους 180 από τα κυριότερα ρήματα που απαντούν στην αρχαία ελληνική πεζογραφία καθώς και βασικό λεξικό της αττικής διαλέκτου. Τέλος, το ένθετο κλείνει με τις απαντήσεις των 200 αποσπασμάτων που περιλαμβάνει η και των ασκήσεων συντακτικού.

Διδαγμένο Κείμενο

Όσο και αν οι επιδόσεις των υποψηφίων στη μετάφραση του αδίδακτου κειμένου λειτουργούν ως βαρόμετρο για την τελική βαθμολογία στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, η τελική τους επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις ικανότητες τους στη σύνταξη. Πέρα από την προετοιμασία στο αδίδακτο κείμενο, όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μελετήσει άριστα το διδαγμένο κείμενο προκειμένου να εξασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό βαθμό μορίων σε αυτό.  Όσοι αριστεύουν κατέχουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης και έχουν εντρυφήσει στο νοηματικό περιεχόμενο εκάστης ενότητας προκειμένου να απαντήσουν επιτυχώς στις ερμηνευτικές ερωτήσεις. Απαιτείται ολόπλευρη προσέγγιση του φιλοσοφικού λόγου με τον οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές στη Γ’ Λυκείου.

 

Το βιβλίο του Σπύρου Φλώρου καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις όλων των υποψηφίων. Ο συγγραφέας προσεγγίζει διεξοδικά όλες τις ενότητες που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη προσφέροντας ερμηνευτικά σχόλια που θα ικανοποιήσουν και τον απαιτητικότερο κριτή. Δεν αρκείται στην εξαντλητική παρουσίαση της συλλογιστικής πορείας, των επιχειρημάτων και των τεκμηρίων που επιστρατεύουν οι ομιλητές στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τις εξεταζόμενες έννοιες αλλά προχωρά και στην αξιολόγησή τους παρέχοντας έτσι στους αναγνώστες ολοκληρωμένη προσέγγιση του φιλοσοφικού λόγου.

Μη χάσεις: 

Παράλληλα, προσεγγίζει ετυμολογικά το σύνολο των όρων εκάστης ενότητας, ενώ ταυτόχρονα παραθέτει ομόρριζες λέξεις (απλές και σύνθετες) στη νέα ελληνική δημιουργώντας έτσι ένα corpus ετυμολογικά συγγενών λέξεων για κάθε κειμενικό όρο.

Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των υποψηφίων κάθε ενότητα συνοδεύεται από μεμονωμένο κριτήριο αξιολόγησης προσομοιωτικού χαρακτήρα διάρκειας τριών ωρών. Σε αυτό εξετάζονται τα βασικότερα σημεία εκάστης ενότητας με τη μορφή ερωτήσεων στο πρότυπο των πανελληνίων με στόχο την εξοικείωση του μαθητή με τη μορφή και την έκταση της εξέτασης, σε συνδυασμό με αδίδακτο κείμενο το οποίο πλαισιώνεται από τις καθιερωμένες ασκήσεις του.

Τέλος, παρέχει τράπεζα θεμάτων, η οποία εμπεριέχει πρόσθετες ερωτήσεις κατανόησης και ερμηνείας των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου συντελώντας στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του φιλοσοφικού λόγου και την πλήρη κάλυψη των αναγκών του μαθητή.

 

Η και ο   διατίθεται σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία, από την

 

Μπορείτε να τα παραγγείλετε τηλεφωνικά από την Ελληνοεκδοτική, τηλ: 210 3613676 ή ηλεκτρονικά από το βιβλιοπωλείο Πολιτεία στους παρακάτω συνδέσμους:

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία

Πλάτωνος Πρωταγόρας – Πολιτεία- Φιλοσοφικός Λόγος

 

Η ομάδα του filologika.gr

 

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x