Οδηγίες Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Οδηγίες Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν σε μερικές μέρες. Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε βοήθεια στους υποψηφίους στην τελική φάση της διαδικασίας εισαγωγής τους  στις σχολές προτίμησής τους συντάξαμε τις παρακάτω οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού, ευελπιστώντας ότι θα τους αποδειχθούν χρήσιμες.

Ξεκινάμε αναφέροντας τις τυπικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του έχει εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνέχεια, προσφέρουμε κάποιες πρακτικές οδηγίες για τους υποψηφίους και, κλείνουμε με τα συνήθη κριτήρια που καθορίζουν τις επιλογές των μελλοντικών φοιτητών.

Επίσημες Οδηγίες Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μέχρι και δύο Επιστημονικά Πεδία και όσες σχολές επιθυμεί από κάθε επιστημονικό πεδίο. Δεν υπάρχει περιορισμός στο συνολικό πλήθος των σχολών που θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να επιλέξει ακόμα και όλες τις σχολές που βρίσκονται στα δύο επιστημονικά πεδία της επιλογής του.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος καλείται να ταξινομήσει με αριθμητική κλίμακα τις σχολές, ανάλογα με τις επιθυμίες του, όπου το 1 αντιστοιχεί στην πρώτη επιθυμητή σχολή, το 2 στη δεύτερη κ.ο.κ. Η σειρά της αρίθμηση των σχολών εναπόκειται καθαρά στην επιθυμία του υποψηφίου, ανεξάρτητα από το πεδίο που βρίσκονται οι σχολές. Είναι δυνατό δηλαδή να δηλωθεί μία σχολή από ένα επιστημονικό πεδίο, στη συνέχεια 5 σχολές του άλλου πεδίου, μετά 3 σχολές του 1ου πεδίου κ.ο.κ.

Προσοχή χρειάζεται ώστε να μη δοθεί ίδιος αριθμός σε δύο ή περισσότερες σχολές, όπως και να μην υπάρξουν κενά στην αρίθμηση με την παράλειψη κάποιου αριθμού.

Με την ταξινόμηση των σχολών ο κάθε υποψήφιος δηλώνει την προτεραιότητα που δίνει στην κάθε σχολή. Έτσι αν για παράδειγμα συγκεντρώσει Μόρια εισαγωγής που του προσφέρουν εισαγωγή στη σχολή της 4ης επιλογής του, θα εισαχθεί στη σχολή της 4ης επιλογής, ανεξάρτητα από το εάν “έπιανε” και την 5η επιλογή.

Δηλαδή από όλες τις σχολές στις οποίες μπορεί να εισαχθεί κάποιος υποψήφιος (που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής), εισάγεται σε αυτήν που έχει δηλώσει “νωρίτερα”, δηλαδή με καλύτερη σειρά προτίμησης (μικρότερο αριθμό στην αριθμητική κλίμακα). Ευνόητο είναι ότι δεν μπορεί να εισαχθεί υποψήφιος σε σχολή που δεν έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο, ανεξάρτητα από τη βάση εισαγωγής στη σχολή.

Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελλαδικές

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο στο τμήμα, προηγείται όποιος έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με αυξημένους συντελεστές βαρύτητας του Πεδίου.
Σε νέα ισοβαθμία, εισάγεται όποιος έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα των γραπτών βαθμών στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Πεδίου.
Σε τρίτη νέα ισοβαθμία εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό.
Σε περίπτωση τρίτης ισοβαθμίας μόνο σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, και προηγείται όποιος δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται όποιος έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του πεδίου.

Προσοχή χρειάζεται ώστε να μη δοθεί ίδιος αριθμός σε δύο ή περισσότερες σχολές, όπως και να μην υπάρξουν κενά στην αρίθμηση με την παράλειψη κάποιου αριθμού.

Οι σχολές που εμφανίζονται σε περισσότερα επιστημονικά πεδία (πχ.ΤΕΦΑΑ), δηλώνονται μόνο μία φορά. Ο κωδικός της σχολής είναι ίδιος σε όλα τα πεδία, οπότε δεν έχει σημασία σε ποιο επιστημονικό πεδίο θα δηλωθεί καθώς πρόκειται για την ίδια σχολή

Σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, δηλώνονται μόνο εάν ο υποψήφιος είχε δηλώσει εξέταση στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα. Εάν δεν είχε δηλωθεί εξέταση στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα της κάθε σχολής τότε δεν μπορούν να δηλωθούν αυτές οι Σχολές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλωθεί τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος κάποιος υποψήφιος (ισχύει για ενεργούς φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν με το 10% ή έχουν ξαναδώσει πανελλήνιες).

Πρακτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές ας δούμε τώρα μερικά απλά και πρακτικά βήματα για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού μας δελτίου.

 • Αρχικά, εκτυπώνουμε από το διαδίκτυο τη λίστα με τις σχολές που περιλαμβάνονται στο πεδίο ή τα πεδία που είμαστε υποψήφιοι. (Το χαρτί παραμένει παραδοσιακά πιο εύχρηστο για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει).
 • Στη συνέχεια αναζητούμε τις περυσινές βάσεις των σχολών ενδιαφέροντός μας – κατά προτίμηση σε  φθίνουσα κλίμακα, για δική μας διευκόλυνση. Μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

Έχοντας τα δύο παραπάνω αναγκαία εργαλεία αρχίζει η καθαυτό διαδικασία της συμπλήρωσης.

 • Με γνώμονα τα μόρια που συγκεντρώσαμε στο πεδίο ή τα πεδία ενδιαφέροντός μας αρχίζουμε να επιλέγουμε τις σχολές επιθυμίας μας, δηλαδή γράφουμε δίπλα σε κάθε σχολή έναν αριθμό (1,2,3…) ο οποίος δηλώνει τη «σειρά προτίμησης», δηλαδή ποια σχολή επιθυμούμε περισσότερο, ποια λιγότερο και ούτω καθεξής.
 • Συνεχίζουμε τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχολές που εμπίπτουν στη σφαίρα των ενδιαφερόντων μας.

Προσοχή!

Δε δηλώνουμε ως πρώτη σχολή προτίμησης κάποιο τμήμα το οποίο «πιάνουμε»  άνετα, γιατί έχουμε περισσότερα από τα αναγκαία μόρια, εκτός αν αποτελεί όντως τη μοναδική, συνειδητή μας επιλογή.

Καλό είναι να δηλώσουμε ως πρώτη επιλογή κάποια σχολή προτίμησης με περισσότερα μόρια από όσα έχουμε εξασφαλίσει προκειμένου να εκμεταλλευτούμε μια ενδεχόμενη πτώση των βάσεων.

Κριτήρια Επιλογής Σχολών

Τα σωστά κριτήρια

 • Πρώτο κριτήριο η προσωπική επιθυμία

Η είσοδος σε μία σχολή αποτελεί το πρώτο βήμα της «ακαδημαϊκής» καριέρας. Προκειμένου να ευοδωθεί η προσπάθεια απαιτείται και η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, η οποία εξασφαλίζεται μόνο αν ο μαθητής-φοιτητής είναι ικανοποιημένος με την επιλογή του.

 • Δεύτερο κριτήριο οι επαγγελματικές προοπτικές της σχολής

Με την εξεύρεση εργασίας να γίνεται ολοένα πιο δύσκολη, οι επαγγελματικές προοπτικές  που εξασφαλίζει μια σχολή, τα εργασιακά δικαιώματα και η δυνατότητα «εύκολης» επαγγελματικής αποκατάστασης αναβαθμίζονται σημαντικά στη διαδικασία επιλογής.

 • Τρίτο κριτήριο η πόλη της σχολής

Η φοίτηση μπορεί να είναι ακόμη δωρεάν στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά η απόκτηση πτυχίου, αν ο φοιτητής δεν ζει μαζί με την οικογένειά του, είναι μια πολυέξοδη διαδικασία. Για το λόγο αυτό η απόφαση οφείλει να αποτελεί προϊόν ψύχραιμης και συλλογικής διεργασίας με τη σύμφωνη γνώμη όλης της οικογένειας, αφού ληφθούν υπόψη πλήθος παραγόντων, οικονομικών και μη.

Τα λάθος κριτήρια επιλογής

 • Η βάση σχολής

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η βάση της σχολής δεν πρέπει να καθορίζει τις επιλογές των υποψηφίων καθώς οι βάσεις υπόκεινται τόσο σε άνοδο όσο και σε κάθοδο. Καθοριστικός παράγοντας οφείλουν να είναι οι προσωπικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα. Η βάση της προηγούμενης χρονιάς οφείλει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και όχι ως πηγή λήψης αποφάσεων.

 • Η φήμη της σχολής

Η φήμη μια σχολής δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για την επιλογή της. Συνεχώς δημιουργούνται νέα τμήματα, τα οποία δεν έχουν «φήμη» αλλά ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες επιταγές και εξασφαλίζουν ευκολότερη επαγγελματική αποκατάσταση στους αποφοίτους τους. Από την άλλη παραδοσιακά «καλές σχολές» λόγω υπερπροσέλευσης έχει υποβαθμιστεί ποιοτικά το επίπεδο του παρεχόμενου προγράμματος σπουδών.

 • Η πόλη της σχολής

Αναφέραμε παραπάνω ότι στην επιλογή μιας σχολής βασικό γνώμονα παίζει και η πόλη που βρίσκεται η σχολή, για οικονομικούς κυρίως λόγους. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις σχολών, οι οποίες, αν και βρίσκονται κοντά στον τόπο διαμονής της οικογένειας, δεν συμβαδίζουν με τα υπόλοιπα κριτήρια ορθής επιλογής (ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών, μεγαλύτερες πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, κ.ά.). Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή τους, γιατί το πτυχίο είναι κάτι το οποίο θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή, ενώ ο τόπος φοίτησης είναι κάτι προσωρινό, για 4-5 χρόνια.

 • Οι επιθυμίες των άλλων

Αποτελεί ίδιον της ελληνικής οικογένειας να επιτυγχάνει τους στόχους της μέσα από τα επιτεύγματα των παιδιών της. Η περίπτωση της επιλογής σχολής δεν πρέπει να εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία καθώς το επάγγελμα είναι συνυφασμένο με τη ζωή και την καθημερινότητα των υποψηφίων και όχι των γονέων τους. Καλό είναι λοιπόν να λάβουν αποφάσεις που ταυτίζονται και ικανοποιούν τις δικές τους επιθυμίες και όχι των προσφιλών τους προσώπων.

 

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά από την ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x