Μόνιμοι Διορισμοί: Ξεκίνησε η Ανακοίνωση των Τελικών Πινάκων