Μείωση Εξεταζομένων Μαθημάτων σε Προαγωγικές Εξετάσεις