Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)

Κείμενο Ι

Postea lūlus, Aenēae filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet. Post trecentos annos Ilia duos filios, Rōmulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet.

Κείμενο ΙΙ

Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris consistit. Germāni non student agricultūrae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur.

Παρατηρήσεις

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική τα αποσπάσματα.

Μονάδες 20

Β.1. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση από τις προτεινόμενες με βάση τις γνώσεις σας από την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου.

1. Η λατινική λογοτεχνία την κλασική εποχή:

 1. επιδιώκει σύζευξη πραγματικού και πλασματικού
 2. επιδιώκει λιτότητα
 3. επιδιώκει σαφήνεια

2. Ο Κάτουλλος ανταγωνίζεται δημιουργικά τον:

 1. Όμηρο
 2. Θεόκριτο
 3. Καλλίμαχο

3. Μεγάλος αριθμός ταλέντων εμφανίζεται μετά από:

 1. Το 80 π.Χ.
 2. Το 70 π.Χ.
 3. Το 90 π.Χ.

4. Στο πρώτο τμήμα της κλασικής εποχής δεσπόζει:

 1. Το έπος
 2. Ο κικερώνειος λόγος
 3. Η υψηλή ποίηση

5. Οι νεωτερικοί ποιητές δημιουργούν ποιήματα με χαρακτηριστικά:

 1. Σκοτεινό και υπαινικτικό ύφος
 2. Απλό και οικείο ύφος
 3. Ειρωνικό ύφος

Μονάδες 10

Β.2. Να διαλέξετε ποια από τις δύο νεοελληνικές λέξεις της στήλης Β΄ έχει ετυμολογική συγγένεια με τη λατινική λέξη που σας δίνεται στη στήλη Α΄.

ΣΤΗΛΗ Α΄

ΣΤΗΛΗ Β΄

α. transferet i. παράφορος
ii. παράλογος
β. muniet i. αμυντικός
ii.αμοραλιστής
γ. agricultūrae i.αγριότητα
ii.αγρανάπαυση
δ. lacte i.λακτόζη
ii.λάκτισμα
ε. pelles i. παίγνιο
ii. πέλμα

Μονάδες 10

Β.3.  Να ενσωματώσετε τις παρακάτω λατινικές φράσεις σε δικές σας σύντομες προτάσεις, ώστε να αναφαίνεται η ορθή χρήση τους.

a posteriori

carpe diem

mea culpa

ex officio

Μονάδες 10

Β.4.α) Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τα παρακάτω ουσιαστικά:

studiis

lacte

caseo

pelles

fluminibus

magistrātus

pedibus

res

Μονάδες 8

β) Να συμπληρώσετε το απαρέμφατο του ενεργητικού και παθητικού Ενεστώτα των παρακάτω ρημάτων.

ΡΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

Ε.Φ.

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

Π.Φ.

nutriuntur
 habent
 desiliunt

Μονάδες 7

Β.5.α) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στην αντίθετη φωνή από αυτήν που βρίσκονται διατηρώντας το πρόσωπο, τον αριθμό και τον χρόνο.

Ρήματα

Άλλη φωνή

muniet
consistit
nutriuntur
habent
gerit
creantur
habetur

Μονάδες 7

Β.5.β) Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της στήλης Α με την αντίστοιχη γραμματική αναγνώριση στη στήλη Β. Δυο ρηματικοί τύποι πλεονάζουν.

Στήλη Α

Στήλη Β

1.     transferet α. γ ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργ. φωνής
2.     munivisse β. γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής
3.     nutrimus γ. β ενικό οριστικής μέλλοντα μέσης φωνής
4.     geris δ. γ ενικό οριστικής μέλλοντα ενεργ. φωνής
5.     studebant ε. β ενικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής
6.     nutriuntur Στ. α πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργ. φωνής
7.     habuerant ζ. γ πληθυντικό οριστικής παρατατικού ενεργ. φωνής
8.     consistit η. απαρέμφατο παρακειμένου ενεργ. φωνής
9.     creaberis  
10.  desiliebaris  

Μονάδες 8

Β.6.α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:

duos, omnis, pedibus, ephippiōrum, res.

Μονάδες 10

β) «Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur»: Στην περίοδο λόγου που σας δόθηκε:

i.να χαρακτηρίσετε ως προς το είδος της την πρόταση «Cum civitas bellum gerit» (Μονάδα 1) και να προσδιορίσετε, στην προκειμένη περίπτωση, το είδος του συνδέσμου cum (Μονάδα 1),

ii. Να κάνετε πλήρη συντακτική αναγνώριση των όρων των προτάσεων «Cum civitas bellum gerit», και «magistrātus creantur» (μονάδες 5) και να μετατρέψετε την πρόταση «magistrātus creantur (a Germanis)» στην ενεργητική φωνή. (Μονάδες 3)

Μονάδες 10

Για να δείτε τις απαντήσεις αυτού του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) – Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε βασίζεται στο κείμενο 15702 της Τράπεζας Θεμάτων και συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των Λατινικών στην Β’ Λυκείου από τους συναδέλφους  Άννα Σιάτρα και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.