Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 (νέα μορφή)

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5

Κείμενο Ι

Apud antιquos Rοmαnos concordia maxima sed avaritia minima erat. Rοmαni in suppliciis deοrum magnifici sed domi parci erant. Iustitiα inter se certαbant et patriam curαbant. In bello pericula audaciα propulsαbant et beneficiis amicitias parαbant. Delecti consultαbant patriae; eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat

Κείμενο ΙΙ

Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

Παρατηρήσεις

Α1. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα:

 • “Apud antιquos Rοmαnos … amicitias parαbant”,
 • “Ultimis annis vitae suae … pro templo habebat”.

Μονάδες 20

Β1. Με βάση την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες.

 • Σε όλους τους Ρωμαίους λόγιους και λογοτέχνες ενσαρκώνεται το ιδανικό της κατοχής των δύο γλωσσών και λογοτεχνιών.
 • Πρότυπο του Βιργιλίου ήταν οι αρχαϊκοί λυρικοί ποιητές.
 • Η τραγωδία είναι το πρώτο είδος που ακμάζει στην Ρώμη.
 • Προοδευτικά ο Ρωμαίος λογοτέχνης εξειδικεύεται σε στενότερο ειδολογικό εύρος αλλά χωρίς αξιώσεις ποιότητας και βάθους.
 • Η γλώσσα των Ρωμαίων καθίσταται κατάλληλη για παγκόσμια πολιτισμική επικοινωνία προς τα τέλη της αρχαιότητας.

Μονάδες 10

Γ1. Να εντοπίσετε με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται οι ακόλουθες λέξεις της Ελληνικής: αντίκα, καρδιολόγος, πειρατής, τανάλια, μάστορας.

Μονάδες 10

Γ2. Η λατινική φράση “casus belli” (κάζους μπέλι) σημαίνει «αφορμή πολέμου». Να την χρησιμοποιήσετε σε μια περίοδο λόγου στα νέα Ελληνικά ώστε να διαφαίνεται η σημασία της.

Μονάδες 10

Δ1.

 • Να κλιθούν οι συνεκφορές: concordia maxima, vir clarus.

Μονάδες 06

 • illis, quod, se: να γραφεί η δοτική των τύπων και στους δύο αριθμούς.

Μονάδες 03

 • curabant, habebat: να αντικατασταθούν χρονικά και στις δύο φωνές και να κλιθεί η προστακτική και στις δύο φωνές.

Μονάδες 06

Δ2.

 • Να μεταφέρετε στις ακόλουθες προτάσεις τις δυνατές κλιτές λέξεις στον άλλο αριθμό.
 1. Delecti consultαbant patriae.
 2. Libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt.
 3. Eum ut puer magistrum honorabat.

Μονάδες 03

 fovebat: να σχηματιστούν οι ονοματικοί τύποι και των δύο φωνών.

 Μονάδες 12

E1.

 • Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου με έντονα στοιχεία.

Μονάδες 10

 • avaritia minima: να αναλυθεί ο επιθετικός προσδιορισμός σε δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση.

Μονάδες 02

 • Ultimis annis vitae suae [Silius] in Campania se tenebat: να δηλωθεί αυτοπάθεια χωρίς έμφαση.

Μονάδες 02

E2.

 • Multos in illis locis agros possidebat: να αντικατασταθεί το in illis locis από τον κατάλληλο τύπο του Ephesus.

Μονάδες 02

 • Silius se tenebat: με νέο υποκείμενο το ego et tu, να δηλωθεί αλληλοπάθεια.

Μονάδες 02

 • Multos in illis locis agros possidebat: να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Να δηλωθεί κανονικά και το ποιητικό αίτιο.

Μονάδες 02

 

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 4-5 Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Β’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις του συναδέλφου Φώτη Κατσιμάρδου, ο οποίος το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.