Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 (νέα μορφή)

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14-15 (νέα μορφή)

Κείμενο Ι

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, Athēnas confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui.Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. Turn terror Cassium concussit et e somno eum excitāvit. Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit.Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniāvit. Paucis post diēbus res ipsa fidem somnii confirmāvit. Nam Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit.

Κείμενο ΙΙ

Germani non student agriculturae. Lacte, caseo et carne nuntriuntur. […] Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.

Παρατηρήσεις

Α1. Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα παραπάνω κείμενα.

Μονάδες 20

Β.1 Με βάση την εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες πληροφορίες. (μονάδες 10)

Οι ομοιότητες της Λατινικής με την Ελληνική οφείλονται: 1. στην κοινή καταγωγή από την ………………. 2. στα πολιτιστικά και γλωσσικά …………….. του ελληνικού αποικισμού στην κεντρική και κάτω Ιταλία, από τη Νεάπολη και την Κύμη μέχρι τη Σικελία, 3. στην κατάκτηση της ελληνικής Ανατολής από τους Ρωμαίους. Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες ήταν ………………..: από την αποικία της Κύμης υιοθέτησαν τον ………………. μια παραλλαγή ελληνικού δυτικού αλφαβήτου. Συνεπώς το «λατινικό» αλφάβητο, που σήμερα έχει γίνει παγκόσμιο κτήμα, είναι στην πραγματικότητα …………………

Μονάδες 10

Β.2 Με βάση τα εισαγωγικά σχόλια των κειμένων αλλά και το περιεχόμενό τους να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις.

  • Τα όνειρα και οι ονειρομαντείες δεν κατέχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των Ρωμαίων.
  • Ο Κάσσιος από την Πάρμα υπήρξε ένας από τους δολοφόνους του Ιούλιου Καίσαρα.
  • Ο Κάσσιος από την Πάρμα πληροφορήθηκε για τον επικείμενο θάνατό του από έναν μάντη.
  • Ενδιαφέρουσες πληροφορίεςγια τους Γερμανούς μας δίνει ο Καίσαρας στο βιβλίο του «De bello Punico».
  • O ιστορικόςΤάκιτος ασχολείται μαζί τους σε μια μονογραφία του με τον τίτλο Germania.

Μονάδες 10

Β.3 Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της Στήλης Α με τις ετυμολογικά συγγενείς που προέρχονται από σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες.

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

hominem agriculture
facie vin
apparuit homme
agriculturae appear
vinum face

Μονάδες 5

Β.4 Να ενσωματώσετε σε δική σας πρόταση την παρακάτω λατινική φράση: verba volant, scripta manent.

Μονάδες 5

Γ.1

Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για κάθε ένα από τα παρακάτω ουσιαστικά των κειμένων.

species: αιτ. ενικού

magnitudinis: ονομ. ενικού

lacte: γεν. ενικού

carne: ονομ. ενικού

re: γεν. πληθυντικού

Μονάδες 10

Γ2. Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα και να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται στα κενά.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

hominem
nomenque
mercatoribus
carne
re

Μονάδες 10

Γ.3 Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους τύπους που ζητούνται κάθε φορά.

ΕΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

dederat  
aspexit  
  nuntriuntur
  remollescunt
  effeminantur

Μονάδες 10

Δ.1 audire cupivit: Να βρεθεί το υποκείμενο του απαρεμφάτου και να δικαιολογηθεί η πτώση του.

Μονάδες 10

Δ.2 Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή το αντίθετο στα παρακάτω παραδείγματα.

Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt

Quem simul aspexit Cassius

Μονάδες 10

 

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 14 -15 Απαντήσεις

 

Το παραπάνω κριτήριο έχει συνταχθεί με βάση τις τελευταίες οδηβγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Για να δείτε τους διδακτικούς στόχους του νέου ΠΣ καθώς και μια διδακτική πρόταση στηριγμένη σε αυτούς επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο

Λατινικά: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε για να πληροί τις νέες ανάγκες αξιολόγησης σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Β’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννα Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.