Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)

Κείμενο Ι

α) Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt. Quia ille metum exercitus Rōmāni vicerat, imperātor adversarios vincere potuit!

Κείμενο ΙΙ

β) Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se importāri non sinunt quod eā rē, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.

Παρατηρήσεις

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική  τα αποσπάσματα.

Μονάδες 20

Β.1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με βάση τις γνώσεις σας από την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου.

  1. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία δεν είναι ……………… όπως η αρχαία ελληνική λογοτεχνία.
  2. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία γεννήθηκε υπό την επίδραση της ελληνικής γραμματείας. Το ………….θεωρείται η «γενέθλιος» χρονολογία της.
  3. Ένας έλληνας αιχμάλωτος πολέμου από τον Τάραντα, ο ……………….., οργανώνει στη Ρώμη παραστάσεις θεάτρου με ελληνικά έργα διασκευασμένα στα Λατινικά.
  4. Ο ίδιος μεταφράζει και την ……………… του Ομήρου.
  5. Χρησιμοποιεί ένα εντόπιο μέτρο, το …………….στίχο.

Μονάδες 10

Β.2. Να εντοπίσετε ποια νεοελληνική λέξη από το ζεύγος των λέξεων που σας δίνεται στη στήλη Β΄ έχει ετυμολογική συγγένεια με καθεμιά από τις λατινικές λέξεις της στήλης Α΄.

ΣΤΗΛΗ Α’

ΣΤΗΛΗ Β΄

1.      caeli i.                 σιελογόνος

ii.               σιέλ

2.      lunaeque i.                 λευκοντυμένη

ii.               λαπαροσκόπηση

3.      modo i.                 μοδίστρα

ii.               μάντρα

4.      necisque i.                 νεποτισμός

ii.               νεκρομαντείο

5.      pedibus i.                 παιδίατρος

ii.               πέδιλο

Μονάδες 10

Β.3. Για καθεμιά από τις παρακάτω λατινικές φράσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες.

ΣΤΗΛΗ Α’

ΣΤΗΛΗ Β΄

1.      a posteriori i.       εκ των υστέρων

ii.     εκ των προτέρων

 

2.      casus belli i.       συνθηκολόγηση

ii.     αιτία πολέμου

 

3.      carpe diem i.       μια νέα μέρα

ii.     άδραξε τη μέρα

 

4.      de facto i.       στην πράξη

ii.     σύμφωνα με τον νόμο

 

5.      mea culpa i.       δικό μου σφάλμα

ii.     δική μου ευθύνη

 Μονάδες 10

Β.4.α) Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τα παρακάτω ουσιαστικά:

caeli

ratione

statu

artes

aditum

magistratus

necis

re

Μονάδες 8

β) Να γράψετε την γενική ενικού των παρακάτω επιθέτων:

alacrem

liberales

illustrem

Paulianam

equestribus

turpis

iners

Μονάδες 7

B.5.α) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ρηματικών τύπων:

Τύπος κειμένου

Ζητούμενος τύπος

Απάντηση

disputāvit γ’ ενικό οριστ. μέλλοντα ενεργ. φωνής  
misit α’ πληθ. οριστ. παρακ. ενεργ. φωνής  
dedērunt β’ ενικό οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής  
vicerat γ’ πληθ. οριστ. υπερσ. ενεργ. φωνής  
gerit απαρέμφ. μέλλοντα ενεργ. φωνής (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)  
sinunt α’ ενικό οριστ. συντελ. μέλλ. ενεργ. φωνής  
remollescunt β’ πληθ. οριστ. ενεστ. ενεργ. φωνής  

Μονάδες 7

β) Στο δεύτερο απόσπασμα να εντοπίσετε τα ρήματα σε παθητική φωνή και να τα αναγνωρίσετε γραμματικά (μονάδες 4). Στη συνέχεια να μεταφερθούν στον αντίστοιχο τύπο στον άλλο αριθμό (μονάδες 4).

Μονάδες 8

Β.6.α) Να εντοπίσετε πέντε ονοματικούς ετερόπτωτους προσδιορισμούς σε πτώση γενική στο α΄ απόσπασμα «Tum Sulpicius Gallus… vincere potuit!»  και  να τους μεταφέρετε στην στήλη α΄ του παρακάτω πίνακα (μονάδες 5). Στη συνέχεια να δηλώσετε  στη στήλη β΄ τη συντακτική θέση του ετερόπτωτου προσδιορισμού (μονάδες 0,5 κάθε προσδιορισμός) και τέλος στη στήλη γ΄ να καταγράψετε τον όρο στο οποίο αναφέρεται κάθε προσδιορισμός (μονάδες 0,5 κάθε όρος).

Στήλη α΄

Στήλη β΄

Στήλη γ΄

Ονοματικοί Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί σε πτώση γενική Συντακτική θέση του  ετερόπτωτου προσδιορισμού

 

Όρος στον οποίο αναφέρεται o ετερόπτωτος προσδιορισμός
1.
2.
3.
4.
5.

Μονάδες 10

β) Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη στην παρακάτω περίοδο λόγου σε  ενεργητική (υποκείμενο: μονάδες 2, αντικείμενο: μονάδες 2, κατηγορούμενο: μονάδες 2, επιθετικοί προσδιορισμοί : μονάδες 2, ρήμα: μονάδες 2).

ephippiōrum usus res turpis et iners habētur (a Germanis).

Μονάδες 10

Για να δείτε τις απαντήσεις αυτού του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 – Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε βασίζεται στο κείμενο 15630της Τράπεζας Θεμάτων και συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των Λατινικών στην Β’ Λυκείου από τους συναδέλφους  Άννα Σιάτρα και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.