Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις

Παρατηρήσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.

α) Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε (πραγματεύτηκε) για τη φύση του ουρανού και για τη θέση (στάση) και τις κινήσεις των αστεριών και της σελήνης και μ’ αυτό τον τρόπο έστειλε το στρατό πρόθυμο (με αναπτερωμένο ηθικό) στη μάχη. Έτσι οι ελευθέριες τέχνες του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για την ένδοξη εκείνη νίκη του Παύλου. Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο του Ρωμαϊκού στρατού, ο στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους αντιπάλους (εχθρούς).

β) Κάθε φορά που η πολιτεία κάνει πόλεμο, εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά πηδούν (κάτω) από τα άλογα και πολεμούν πεζοί: η χρήση σελών θεωρείται πράγμα αισχρό και μαλθακό. Δεν επιτρέπουν να εισάγεται απ’ τους εμπόρους κρασί σ’ αυτούς /στη χώρα τους, επειδή από αυτό το πράγμα, όπως πιστεύουν, οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί και εκθηλύνονται.

Β.1.

 1. αυτοφυής
 2. 240 π.Χ.
 3. Λίβιος Ανδρόνικος
 4. Οδύσσεια
 5. «σαντούρνιο»

B.2.

1 caeli ii. σιέλ

2 lunae(que) i. λευκοντυμένη

3 modo i. μοδίστρα

4 necis(que) ii. νεκρομαντείο

5 pedibus ii. πέδιλο

Β.3.

 1. –i
 2. –ii
 3. –ii
 4. –i
 5. –i

B.4.α)

caeli: caelorum

ratione: rationibus

statu: statibus

artes: ars

aditum: aditus

magistratus: magistratus

necis: necum

re: rebus

β)

alacrem: alacris

liberales: liberalis

illustrem: illustris

Paulianam: Paulianae

Equestribus: equestris

turpis: turpis

iners: inertis

B.5.α) disputabit, misimus, dabas, vicerant, gesturam esse, Sivero, remollescitis

β) creantur: γ’ πληθυντικό, οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του ρήματος α συζυγίας creo, (creatur)

proeliantur: γ’ πληθυντικό, οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του αποθετικού ρήματος α συζυγίας proelior, (proeliatur)

habētur: γ’ ενικό, οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του ρήματος β συζυγίας habeo, (habetur)

arbitrantur: γ’ πληθυντικό, οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του αποθετικού ρήματος α συζυγίας arbitror, (arbitratur)

effeminantur: γ’ πληθυντικό, οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής του ρήματος α συζυγίας effemino, (effeminatur)

Β.6.α)  

 1. caeli: γενική κτητική στο ratione
 2. stellārum: γενική υποκειμενική στο statu και motibus
 3. lunae(que) : γενική υποκειμενική στο statu και motibus
 4. Galli: γενική κτητική στο artes
 5. exercitus: γενική υποκειμενική στο metum

β) (Germani) usum rem ephippiorum turpem et inertem habent. Το εννοούμενο ποιητικό αίτιο (a Germanis ) μετατρέπεται σε υποκείμενο σε ονομαστική (Germani), το υποκείμενο (usus) σε αντικείμενο (usum). Το κατηγορούμενο του υποκειμένου (res) μετατρέπεται σε κατηγορούμενο του αντικειμένου (rem). Oι επιθετικοί προσδιορισμοί που προσδιορίζουν το υποκείμενο usus και είναι σε πτώση ονομαστική μετατρέπονται σε αιτιατική (turpem et inertem) και το ρήμα τίθεται σε γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική του Ενεστώτα στην Ενεργητική φωνή.

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)

Οι απαντήσεις που μόλις διαβάσατε αφορούν το κριτήριο αξιολόγησης που βασίζεται στο κείμενο 15630 της Τράπεζας Θεμάτων και συντάχθηκαν σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των Λατινικών στην Β’ Λυκείου από τους συναδέλφους  Άννα Σιάτρα και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.