Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)

Κείμενο Ι

L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad  vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad complexum patris  cucurrit.

Κείμενο ΙΙ

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, Athēnas confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda.  Existimāvit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi  mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit.  Respondit ille se esse Orcum.

Παρατηρήσεις

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική τα αποσπάσματα.

Μονάδες 20

Β.1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων σύμφωνα με τις γνώσεις σας από την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου.

i.  Η λατινική γλώσσα ήταν η διάλεκτος των Λατίνων και ανήκει στην …………….. γλωσσική οικογένεια.

ii. Οι ομοιότητες της Λατινικής με την Ελληνική οφείλονται στην κατάκτηση της ελληνικής Ανατολής από τους ……………………..

iii. Η αρχέγονη λατινική γλώσσα ήταν λιτή και………………………, όπως και ο λαός που τη χρησιμοποιούσε.

iv. Το………………….θεωρείται η γενέθλιος χρονολογία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.

v. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε στα Λατινικά την Οδύσσεια του Ομήρου χρησιμοποιώντας ………………….στίχο.

Μονάδες 10

Β.2. Να βρείτε στα λατινικά κείμενα που δίνονται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: εσπερινός, πατρογονικός, κουρσεύω, καταφύγιο, παράδοση.

Μονάδες 10

Β.3. Να αντιστοιχίσετε κάθε μία από τις παρακάτω φράσεις με την ορθή σημασία της στα Νέα Ελληνικά, και στη συνέχεια να δημιουργήσετε μία φράση στην οποία θα χρησιμοποιείται με την αντίστοιχη σημασία. Δυο σημασίες περισσεύουν.

 

Λατινική φράση Νεοελληνική ερμηνεία
1.      modus vivendi α. δικό μου λάθος
2.     de jure β. παγιωμένη κατάσταση
3.     mea culpa γ. εκ βαθέων
4.     urbi et orbi δ. τρόπος ζωής
5.     status quo ε. εκ των πραγμάτων
στ. εκ του δικαίου
ζ. παντού

Μονάδες 10

Β.4.α) Δίπλα από κάθε λέξη να γράψετε τον τύπο που ζητείται κάθε φορά:

consuli: κλητική ενικού

rege: γενική πληθυντικού

vesperum: ονομαστική ενικού

exercitu: γενική πληθυντικού

species: δοτική ενικού

hominem: αφαιρετική πληθυντικού

nomen: αιτιατική πληθυντικού

Μονάδες 7

β) Να αναγνωριστούν ως προς το είδος οι παρακάτω αντωνυμίες και να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό.

eius

qui

se

ille

Μονάδες 8

B.5.α) Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις των κειμένων:

fuerat: απαρέμφατο μέλλοντα

dederat: αφαιρετική σουπίνο

venire: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής

aspexit: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητικής φωνής

concepit: γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής

audire: απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή

cupivit: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής

Μονάδες 7

β) Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής των παρακάτω ρημάτων: venire, aspexit

Μονάδες 8

Β. 6. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις:

admodum: είναι……….. στο…………..

Athenas: είναι……….. στο…………….

venire: είναι …………. στο……………..

magnitudinis: είναι ……….. στο………..

se (κείμενο β, το δεύτερο): είναι………… στο………………..

Μονάδες 10

β) Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda.: Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης (2 μονάδες) και να προσδιορίσετε το είδος του cum (2 μονάδες). Πώς εκφέρεται η πρόταση (έγκλιση/χρόνος) (2 μονάδες) και ποια είναι η συντακτική λειτουργία της (2 μονάδες); Παρατηρείτε κάποια ιδιαιτερότητα στη συντακτική σχέση μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας πρότασης; (2 μονάδες)

Μονάδες 10

Για να δείτε τις απαντήσεις αυτού του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) – Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε βασίζεται στο κείμενο 15315 της Τράπεζας Θεμάτων και συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των Λατινικών στην Β’ Λυκείου από τους συναδέλφους  Άννα Σιάτρα και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.