Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 (νέα μορφή)

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11-13

Κείμενο Ι

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superāvit et Saguntum vi expugnāvit. Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias Rōmanōrum profligāvit et delēvit. Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frusta cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit, sed Romani victoriam reportaverunt.

Κείμενο ΙΙ

Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad complexum patris cucurrit. Pater filiae osculum dedit sed animadvertit eam esse tristiculam.

Κείμενο III

Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit.

Παρατηρήσεις

Α1. Να μεταφράσετε το κείμενο «Tum Sulpicius Gallus… potuit.».

Μονάδες 20

Β.1  Με βάση την εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στο τετράδιό σας.

 • Η λατινική γλώσσα δεν ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια.
 • Η κλασική εποχή της ρωμαϊκής λογοτεχνίας διαιρείται σε δύο περίπου ίσα χρονικά τμήματα: στο πρώτο ανθεί η πεζογραφία και στο δεύτερο η υψηλή ποίηση.
 • Το 240 π.Χ. θεωρείται «γενέθλιος χρονιά» της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.
 • Η αρχέγονη Λατινική γλώσσα ήταν λιτή.
 • Οι Ρωμαίοι φρόντιζαν να μην αλλοιώνουν τα ελληνικά είδη.

Μονάδες 10

Β.2 Η φράση “Hannibal ante portas Roma”, δηλαδή, ο Αννίβας προ των πυλών είναι μια φράση που σημάδεψε τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία για χρόνια. Και αυτό διότι ο Αννίβας υπήρξε από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες. Πως διαφαίνεται αυτό από το πρώτο χωρίο που σας έχει δοθεί;

Μονάδες 10

Β.3 Με ποιες λέξεις των κειμένων συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική;

Ρεπόρτερ, εσπέρα, κόμπλεξ, μπουνιά, λούστρο

Μονάδες 5

Β.4 Να ενσωματώσετε σε δικές σας προτάσεις τις παρακάτω λατινικές φράσεις: ex officio, in situ.

Μονάδες 5

Γ.1 Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της στήλης Α’ με τη γραμματική τους αναγνώριση στη στήλη Β’

ΣΤΗΛΗ Α΄

ΣΤΗΛΗ Β΄

i. agro 1. δοτική ενικού, θηλυκό α΄ κλίσης
ii. vesperum 2. αφαιρετική ενικού, αρσενικό β΄ κλίσης
iii. filiae 3. αιτιατική ενικού, αρσενικό β΄ κλίσης
iv. ratione 4. αιτιατική ενικού, αρσενικό δ΄ κλίσης
v. metum 5. αφαιρετική ενικού, θηλυκό γ΄ κλίσης

Μονάδες 10

Γ2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τους τύπους που απουσιάζουν.

ΕΝΕΣΤ.     vincere
ΠΑΡΑΤ.      
ΜΕΛΛ.      
ΠΑΡΑΚ. complevit cucurrit  
ΥΠΕΡΣ.      
Σ.ΜΕΛΛ.      

 

Μονάδες 10

Γ.3 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες για καθεμιά από τις προτάσεις.

In agro Η λέξη agro είναι:

 1. δοτική ενικού
 2. αφαιρετική ενικού

Ibi Hannibal bellum. Η λέξη bellum είναι:

 1. ονομαστική ενικού
 2. αιτιατική ενικού

exercitum alacrem. Το επίθετο alacrem είναι γένος:

 1. αρσενικό
 2. θηλυκό

ille metum. Το ουσιαστικό metum είναι:

 1. δ΄ κλίσης
 2. β΄ κλίσης

exercitus Romani. Το Romani είναι:

 1. ονομαστική πληθυντικού
 2. γενική ενικού

 

Μονάδες 10

Δ.1 Να χαρακτηρίσετε από συντακτική άποψη τις υπογραμμισμένες λέξεις κάθε πρότασης.

Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frusta cupivit

Ut domum ad vesperum rediit

Pater filiae osculum dedit

tum Sulpicius Gallus de caeli ratione

imperator adversarios vincere potuit.

Μονάδες 10

Δ.2 Σημειώστε στο πλαίσιο ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ ανάλογα με το αν οι παρακάτω προτάσεις είναι ορθές ή όχι από συντακτική άποψη με βάση τα κείμενα που σας έχουν δοθεί.

 • Fabii Maximi είναι γενική υποκειμενική στο insidiis.
 • cum Romanis είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της συνοδείας.
 • tristiculam είναι κατηγορούμενο στο eam.
 • exercitus είναι γενική αντικειμενική στο metum.
 • imperator είναι κατηγορούμενο.

Μονάδες 10

 

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 11 -13 Απαντήσεις

 

Το παραπάνω κριτήριο έχει συνταχθεί με βάση τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Για να δείτε τους διδακτικούς στόχους του νέου ΠΣ καθώς και μια διδακτική πρόταση στηριγμένη σε αυτούς επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο

Λατινικά: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε για να πληροί τις νέες ανάγκες αξιολόγησης σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Β’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννα Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.