Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 (νέα μορφή)

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1 & 3

Κείμενο Ι

Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam adversam deplōrat. Narrat de incolis barbaris et de terrā gelidā. Poētam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est unica amīca poētae.

Κείμενο ΙΙ

Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!»Tum Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calcei spennātis advolat;

Παρατηρήσεις Α΄ Ομάδας

Α1. Να μεταφράσετε το κείμενο ΙΙ.

Μονάδες 30

Α2. «Epistulis contra iniuriam repugnant (ενν. poeta)».Με βάση τις γνώσεις σας και το κείμενο Ι ποια είναι η αδικία που έγινε στον ποιητή και ποια τα όπλα του εναντίον της; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αποσπάσματα του κειμένου.

Μονάδες 10

Παρατηρήσεις Β΄ Ομάδας

Β1. «Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam adversam deplōrat».Από το απόσπασμα:

α) να εντοπίσετε όλα τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά ακόμη και τα κύρια ονόματα και να τα μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό.

Μονάδες 5

β) να εντοπίσετε όλα τα ρήματα και να κάνετε χρονική αντικατάσταση

 

Μονάδες 5

Β2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται:

incolis: αιτιατική ενικού

miseriae: δοτική στον ίδιο αριθμό

filiam: αφαιρετική πληθυντικού

oraculum: ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό

deo: ονομαστική πληθυντικού

scopulum: ονομαστική πληθυντικού

se: δοτική ενικού α’ προσώπου

calceis: κλητική ενικού

suā: αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους του β’ προσώπου

regia: γενική ενικού ουδετέρου γένους

urget: β’ ενικό πρόσωπο παρακειμένου οριστικής ενεργητικής φωνής

habent: γ’ πληθυντικό πρόσωπο μέλλοντα οριστικής ενεργητικής φωνής

comparat: γ’ πληθυντικό πρόσωπο συντελεσμένου μέλλοντα οριστικής ενεργητικής φωνής

Μονάδες 13

Παρατηρήσεις Γ΄ Ομάδας

Γ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους των κειμένων:

poēta, in terrā, Rōmam (το πρώτο των κειμένων), querelārum, adversam,  de terrā, curae, amīca, filiam, beluam

Μονάδες 20

Γ2.Cassiope, superbaformāsuā, cum Nymphis se comparat.Να εντοπίσετε τον προσδιορισμό της αιτίας, αν τον αναγνωρίσετε συντακτικά και να τον μετατρέψετε σε εμπρόθετο επιρρηματικό προσδιορισμό του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου.

Μονάδες 5

Γ3. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε από μια ομόρριζη λέξη στη νέα ελληνική:

barbaris, miseriae, deo, scopulum, pennātis.

Μονάδες 5

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Ενδεικτικές Απαντήσεις Κριτηρίου

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε για να πληροί τις νέες ανάγκες αξιολόγησης σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Β’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις του συναδέλφου Γεώργιου Ψωμιάδη, ο οποίος το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.