Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3 Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 1-3-Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικών Β’ Λυκείου

Ενότητες 1-3 Απαντήσεις

Παρατηρήσεις

1. Αφηγείται για τους βάρβαρους κατοίκους και για την παγωμένη γη. Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή. Με τις επιστολές αντιμάχεται την αδικία (κατά της αδικίας). Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή.

Αλλά οι άνεμοι αναταράζουν τη θάλασσα και παρασύρουν (φέρνουν) τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η Διδώ η βασίλισσα ιδρύει νέα πατρίδα. Ο Αινείας αφηγείται από την αρχή στη βασίλισσα τα τεχνάσματα των Ελλήνων. Η βασίλισσα ερωτεύεται τον Αινεία και ο Αινείας τη βασίλισσα. Τελικά ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία και η βασίλισσα ξεψυχάει.

Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει προς την ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κήτος, που αφανίζει (βλάπτει) τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «Στον θεό αρέσει βασιλικό σφάγιο!». Τότε ο Κηφέας δένει σε βράχο την Ανδρομέδα· το κήτος κινείται προς την Ανδρομέδα. Ξαφνικά ο Περσέας καταφθάνει πετώντας με τα φτερωτά σανδάλια (υποδήματα)· βλέπει το κορίτσι και θαμπώνεται από την ομορφιά του κοριτσιού.

2. Α. (i) Bιργίλιος
Β. (i) Οράτιος
Γ. (i) To έργο Ab urbe condita (Aπό κτίσεως της Ρώμης) του Τίτου Λίβιου
Δ, (ii) Δημοκρατική, αυγούστεια και αυτοκρατορική
Ε. (iii) Oβίδιος

3. Calceis: κάλτσα exspirat: σπιρτόζος incolis: κουλτούρα movet: μοτέρ, μοτίβο navigat: ναυτικός regina: ρήγας repugnat: πυγμάχος unica: ένας, ενικός venti: βεντάλια videt: ιδέα, ιδανικός
4. α. άλλη πλευρά = altera pars
β. εκ των υστέρων = A posteriori
γ. άδραξε τη μέρα = Carpe diem
δ. αιτία/αφορμή πολέμου = Casus belli
ε. ενάντια στο πρόσωπο = ad hominem

5. A) incolas barbaros

ponto / pontis

novae patriae / novis patriis

oraculum / oracula
dei / deorum και deum

Β) repugno / repugnamus

es / sunt

portatum / portare

noceo / nocemus

vident / videre

Γ) Musae sunt unicae amicae poetarum.

6. Εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο ρήμα narrat.
Αντικείμενο στο ρήμα excruciant.
Αφαιρετική (οργανική) του μέσου στο ρήμα repugnat.
Κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος.
Γενική κτητική στο oυσιαστικό amica.
Έμμεσο αντικείμενο (σε δοτική) του ρήματος renarrat.
Εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο/κατεύθυνσης (και άφιξης) στο ρήμα navigat.
Υποκείμενο στο ρήμα placet.
Αντικείμενο στο ρήμα movet (φαινόμενο άμεσης αυτοπάθειας).
Αφαιρετική της αιτίας (εξωτερικό αίτιο) στο ρήμα stupet.

 

Για να μεταφερθείτε στο κριτήριο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1-3

Τις απαντήσεις που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Εύη Πανταλού, η οποία στη συνέχεια τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.