Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή)

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή)

Κείμενο Ι

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu. Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. Postero die Claudius imperator factus est.

Παρατηρήσεις

Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ με βάση την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

 Η λατινική γλώσσα δεν ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών.
 Η ρωμαϊκή λογοτεχνία είναι αυτοφυής.
 Η γενέθλιος χρονολογία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας θεωρείται το 240 π.Χ.
Η κλασική εποχή τοποθετείται έως περίπου τον θάνατο του Αυγούστου.
Η διαίρεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας σε χρυσό αιώνα, αργυρό αιώνα κ.λπ. θεωρείται επιστημονικά αποδεκτή.

 

Α2. Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της Στήλης Α με τις ετυμολογικά συγγενείς της Στήλης Β που προέρχονται από τη νέα ελληνική γλώσσα.

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1.     diaeta a)     κούρσα
2.     velum b)     τέντα
3.     praetendo c)     δίαιτα
4.     discurro d)     βέλο
5.     imperator e)     ιμπεριαλισμός

 

B1. Δίπλα από κάθε λέξη να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

aetatis: κλητική ενικού

imperium: γενική ενικού

recesserat: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή

exterritus: β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου ε.φ.

adgnovit: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ε.φ.

 

Β2. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση από τις προτεινόμενες σύμφωνα με τη γραμματική λειτουργία των λέξεων στο κείμενο.

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit.

 1. Αφαιρετική ενικού
 2. Δοτική ενικού

Exclusus ab insidiatoribus Caligulae

 1. Δοτική ενικού
 2. Γενική ενικού

cui nomen est Hermaeum.

 1. Ονομαστική ενικού
 2. Αιτιατική ενικού

inter vela praetenta foribus se abdidit.

 1. Δοτική πληθυντικού
 2. Αφαιρετική πληθυντικού

Postero die Claudius imperator factus est.

 1. Αφαιρετική ενικού
 2. Δοτική ενικού

Β3. Να βρεθούν στο κείμενο τα ουσιαστικά γ΄ κλίσης αρσενικού γένους και να κλιθούν στον αριθμό που βρίσκονται.

Β4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων από το κείμενο:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ miseratur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ  factus est
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
Σ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

 

Γ1. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση από τις προτεινόμενες με βάση τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων στο κείμενο.

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit.

 1. Γενική του χρόνου
 2. Γενική διαιρετική στο anno

Exclusus ab insidiatoribus Caligulae…

 1. Χρονική μετοχή
 2. Αιτιολογική μετοχή

exterritus prorepsit ad solarium proximum

 1. Εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης σε τόπο
 2. Εμπρόθετος προσδιορισμός στάσης σε τόπο

Discurrens miles pedes eius animadvertit

 1. Αντικείμενο της μτχ. discurrens
 2. Αντικείμενο του ρήματος

Ab his in castra delatus est tristis et trepidus

 1. Εμπρόθετος της προέλευσης
 2. Εμπρόθετος του ποιητικού αιτίου

Γ2. Στις παρακάτω προτάσεις του κειμένου η παθητική σύνταξη να μετατραπεί σε ενεργητική.

 1. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus.
 2. Postero die Claudius imperator factus est.

Γ3. Η παρακάτω πρόταση του κειμένου να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από το Suetonius tradit. Στη συνέχεια να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από το ρήμα fertur. Ποια αλλαγή παρατηρείται;

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit.

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 20 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Β’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννα Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.