Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή)

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή)

Κείμενο Ι

Hercules boves Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur, ubi postea Romulus urbem Romam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximan speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit, confusus gregem ex loco infesto amovere coepit. Sed bovum mugītus ex spelunca auditus Herculem convertit. Tum Cacus, vi prohibere eum conatus, Herculis clava interficitur.

Παρατηρήσεις

Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ με βάση το εισαγωγικό σημείωμα του κειμένου.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Ο Γηρυόνης έκλεψε από τον Ηρακλή τα βόδια του Κάκου.
Ο Εύανδρος αναγνώρισε τον Ηρακλή ως γιο του Δία, σύμφωνα με τον μύθο.
Η Ara Maxima ήταν ναός στον οποίο τιμούσαν τον Δία.

 

Α2. Να ελέγξετε αν οι παρακάτω προτάσεις συμφωνούν με το νόημα του κειμένου. Σημειώστε Σωστό ή Λάθος.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Ο Ηρακλής μετέφερε τα βόδια του Γηρυόνη από την Ισπανία στη Ρώμη.
Ο βοσκός Κάκος είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του.
Ο Κάκος σκοτώνεται από τον Ηρακλή με ξίφος.

 

Β1. Να γράψετε δίπλα από κάθε λέξη τους τύπους που ζητούνται:

Hercules: γενική ενικού

boves: ονομαστική ενικού

Tiberim: αφαιρετική ενικού

fertur: γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή

coepit: γ΄ ενικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή

Β2. Λαμβάνοντας υπόψη τη γραμματική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων στο κειμενικό απόσπασμα να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες.

in eum locum adduxisse dicitur

  1. Απαρέμφατο ενεστώτα ε.φ.
  2. Απαρέμφαρο παρακειμένου ε.φ.

urbem Romam condidit.

  1. γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου ε.φ.
  2. γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα ε.φ.

e somno excitatus

  1. μετοχή ενεστώτα
  2. μετοχή παρακειμένου

ex loco infesto amovere

  1. αφαιρετική ενικού
  2. δοτική ενικού

Tum Cacus, vi prohibere

  1. γενική ενικού
  2. αφαιρετική ενικού

Β3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές του κειμένου στον αριθμό που βρίσκονται.

boves quosdam

proximan speluncam

Β4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων του κειμένου:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ fertur sentit
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ aspexit
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
Σ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

 

Γ1. Με βάση τη συντακτική λειτουργία των λέξεων στο κείμενο να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στο πλαίσιο.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur:

Το fluvium είναι παράθεση στο Tiberim

Tum Cacus pastor, fretus viribus:

Το viribus είναι αφαιρετική του τρόπου

gregem aspexit et partem abesse sensit:

Το partem είναι υποκείμενο του abesse

confusus gregem ex loco infesto amovere coepit:

Η μετοχή confusus είναι χρονική

Tum Cacus, vi prohibere eum conatus:

Το vi είναι αφαιρετική της αιτίας

 

Γ2. Στις παρακάτω προτάσεις του κειμένου να μεταφέρετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

…ubi postea Romulus urbem Romam condidit.

Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos.

Γ3. Hercules boves Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur. Στην παραπάνω πρόταση του κειμένου να αντικατασταθεί το ρήμα dicitur από το dicit και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές. Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας.

Γ4. Να χαρακτηριστεί συντακτικά η παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση του κειμένου (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος):

postquam boum vestigia foras versa vidit

 

 

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 18 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Β’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννα Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.