Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή)

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή)

Κείμενο Ι

Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum ac mercatorum, qui Germanos ingenti magnitudine corporum et incredibili virtute esse praedicabant. Alius alia de causa discedere cupiebat. Nonnulli pudore adducti remanebant. Hi neque vultum fingere neque lacrimas tenere poterant; abditi in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis
commune periculum miserabantur. Totis castris testamenta obsignabantur. Horum vocibus ac timore paulatim etiam ii, qui rei militaris periti habebantur, perturbabantur.

Παρατηρήσεις

Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ με βάση το εισαγωγικό σημείωμα του κειμένου.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

Οι Γαλάτες και οι έμποροι διέδιδαν τερατολογίες για τη σωματική διάπλαση των Γερμανών.
Οι στρατιώτες του Καίσαρα δεν ξεπέρασαν τον φόβο τους ακόμα και όταν αγωνίστηκαν σε μάχη με τους Γερμανούς.
Ο Καίσαρας περιγράφει ειρωνικά την κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι στρατιώτες του.

 

Α2. Με βάση το περιεχόμενο του κειμένου να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις αιτιολογώντας την απάντησή σας με το αντίστοιχο χωρίο του κειμένου.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

αιτιολόγηση

Οι στρατιώτες προβάλλοντας διαφορετικές δικαιολογίες ήθελαν να απομακρυνθούν από το στρατόπεδο.
Στα στρατόπεδα οι Ρωμαίοι ετοίμαζαν τις διαθήκες τους.
Οι έμπειροι στα στρατιωτικά θέματα διατήρησαν την ψυχραιμία τους.

 

Β1. Δίπλα από κάθε λέξη του κειμένου να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

magnus: συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος, πτώση και αριθμό

exercitum: ονομαστική ενικού

vocibus: ονομαστική ενικού

mercatorum: δοτική πληθυντικού

magnitudine: γενική ενικού

Β2. Να αναγνωρίσετε τις παρακάτω αντωνυμίες του κειμένου ως προς το είδος και να τις μεταφέρετε στον άλλο αριθμό (στην πτώση και το γένος που βρίσκονται).

Γραμματική αναγνώριση

Μεταφορά στον άλλο αριθμό

qui
hi
suum
ii

 

Β3. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές του κειμένου στον αριθμό που βρίσκονται.

ΟΝΟΜ.

magnus timor

 
ΓΕΝ.    
ΔΟΤ.    
ΑΙΤ.    
ΚΛΗΤ.    
ΑΦΑΙΡ.  

incredibili virtute

 

B4. Αφού εντοπιστούν τα απαρέμφατα του κειμένου, να γίνει χρονική αντικατάστασή τους.

Γ1. Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στον πλάγιο λόγο, αφού τις εξαρτήσετε από τη φράση: Caesar tradit…

  1. Magnus timor exercitum occupavit.
  2. Nonnulli pudore adducti remanebant.

Γ2.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις κάθε πρότασης.

  1. Magnus timor exercitum occupāvit ex vocibus Gallorum ac mercatorum…
  2. Nonnulli pudōre adducti remanebant.
  3. Cum familiaribus suis commune periculum miserabantur.
  4. Totis castris testamenta
  5. Horum vocibus ac timōre paulatim etiam ii …

Γ3. Σημειώστε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στο πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τη συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων.

Σ Λ
Το corporum είναι γενική κτητική στο magnitudine.
Το magnitudine είναι αφαιρετική του τρόπου.
Το de causa είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.
Το abditi είναι χρονική μετοχή.
Το horum είναι γενική αντικειμενική στο vocibus.

 

Γ4. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά την παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση του κειμένου (είδος, εισαγωγή, εκφορά):

…qui rei militaris periti habebantur

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Β’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννα Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.