Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Απαντήσεις

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή)

Α1. Σ, Λ, Σ

Α2. Σ, Σ, Λ

Β1. maior- exercitus- vox- mercatoribus- magnitudinis

B2.

Γραμματική αναγνώριση

Μεταφορά στον άλλο αριθμό

qui Ονομαστ. πληθυντικού, αρσενικού γένους, της αναφορικής αντωνυμίας qui-quae-quod qui
hi Ονομαστ. πληθυντικού, αρσενικού γένους, της δεικτικής αντωνυμίας hic-haec-hoc hic
suum Αιτιατική ενικού, ουδετέρου γένους της κτητικής αντωνυμίας του γ΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες (suus-sua- suum) sua
ii Ονομαστ. πληθυντικού, αρσενικού γένους της δεικτικής αντωνυμίας is-ea-id is

 

Β3.

ΟΝΟΜ.

magnus timor incredibilis virtus

ΓΕΝ.

magni timoris

incredibilis virtutis

ΔΟΤ.

magno timori

incredibili virtuti

ΑΙΤ.

magnum timorem

incredibilem virtutem

ΚΛΗΤ.

magne timor

incredibilis virtus

ΑΦΑΙΡ.

magno timore

incredibili virtute

 

B4. esse- futuros esse- fuisse

fingere- ficturos esse- finxisse

discedere- discessurum esse- discessisse

tenere- tenturos esse- tenuisse

Γ1. Caesar tradit magnum timorem exercitum occupavisse.

Caesar tradit nonullos pudore aductos remanere.

 

Γ2.

Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum ac mercatorum…: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο occupavit

Nonnulli pudore adducti remanebant.: αφαιρετική του εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο adducti

Cum familiaribus suis commune periculum miserabantur.: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της συνοδείας στο miserabantur

Totis castris testamenta obsignabantur: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο castris

Horum vocibus ac timore paulatim etiam ii …: αφαιρετική του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο perturbabantur

Γ3. Σ, Λ, Λ, Σ, Λ

Γ4. qui rei militaris periti habebantur: Δευτερεύουσα ονοματική αναφορική προσδιοριστική πρόταση, με όρο αναφοράς το ii. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui. Εκφέρεται με Οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, σε χρόνο Παρατατικό, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν.

 

 

 

Για να δείτε τις ερωτήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 17 (νέα μορφή)

Οι απαντήσεις που μόλις διαβάσατε αφορούν φύλλο εργασίας που πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Β’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννα Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.