Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6

Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 6

Οι νόμοι

Διδακτικοί στόχοι

Συμφωνόληκτα γ’ κλίσης, αναφορική αντωνυμία qui-quae-quod.

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

  1. Να κλιθούν τα ουσιαστικά lex, urbis, homo.

Singularis Tantum

Nom.      
Gen.      
Dat.      
Acc.      
Voc.      
Abl.      

Pluralis Tantum

Nom.      
Gen.      
Dat.      
Acc.      
Voc.      
Abl.      
  1. Να βρεθεί ένα πρωτόκλιτο ουσιαστικό θηλυκού γένους και δύο δευτερόκλιτα αρσενικού και θηλυκού γένους ουσιαστικά από το κείμενο (σελ. 62) και να μεταφερθούν στην ίδια πτώση στον άλλον αριθμό.
  2. ΕΡΩΤΗΣΗ STUDY FOR EXAMS: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις.

i.continent: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού παρατατικού.
ii. servant: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού παρατατικού.
iii. est: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και το απαρέμφατο του ενεστώτα.
iv. stat: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα και παρατατικού.
v. possumus: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και παρατατικού.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΕ: servant: Να κλίνετε την οριστική του παρατατικού και να γράψετε το απαρέµφατο του ενεστώτα.

5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΕ: stat: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του ρήµατος και να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα.

6. Να κλιθεί η αναφορική αντωνυμία qui-quae-quod σε ενικό και πληθυντικό και στα τρία γένη.

Singularis Tantum

Nom.      
Gen.      
Dat.      
Acc.      
Voc.      
Abl.      

Pluralis Tantum

Nom.      
Gen.      
Dat.      
Acc.      
Voc.      
Abl.      
  1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΕ: ea, quam: Nα αναγνωρίσετε γραµµατικά τους τύπους και να γράψετε τη γενική και αφαιρετική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθµού και των τριών γενών.
  2. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των παρακάτω ρημάτων:
Ενεστώτας Παρακείμενος Σουπίνο Απαρέμφατο
possum
steti
servatum
continere
esse

Τις παραπάνω ασκήσεις γραμματικής προετοίμασε ο εκκολαπτόμενος συνάδελφος Πέτρος Ραχούτης, ο οποίος στη συνέχεια τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.