Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2

Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 2 

Διδώ και Αινείας

Διδακτικοί στόχοι

Kλίση δευτερόκλιτων ουσιαστικών, προσωπικές αντωνυμίες, δεικτική αντωνυμία  ille-a-ud.

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

 1. Να κλιθούν τα ουσιαστικά natus, barbarus, filius σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Singularis Tantum

Nom.      
Gen.      
Dat.      
Acc.      
Voc.      
Abl.      

Pluralis Tantum

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.
 1. Να εντοπιστούν τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου (σελ. 39) και να μεταφερθούν στην αντίστοιχη πτώση στον αντίθετο αριθμό.
 2. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων erit, amat, turbant.
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
Σ. Μέλλοντας
 1. Να αντιστοιχίστε τους παρακάτω όρους:
  1. sui

  2. Illorum

  3. Mihi

  4. Vos

  5. Illa

  6. Tui

  7. Illi

  α. ονομαστική ενικού θηλυκού γένους

  β. δοτική ενικού αρσενικού γένους

  γ. δοτική ενικού ουδετέρου γένους

  δ. γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους

  ε. γενική ενικού θηλυκού γένους

  στ. γενική πληθυντικού αρσενικού γένους

  ζ. αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους

 2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
 • Aeneas: κλητική ενικού
 • Εst: β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής
 • Ventus: δοτική πληθυντικού
 • Bello: Αφαιρετική ενικού
 • Se: ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους
 • Illiorum: αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους
 • Amat: α΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής
 • Navigaverit: γ’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής
 • Novis: αιτιατική ενικού
 1. Να κλιθεί το ουσιαστικό vir σε ενικό και πληθυντικό.
 2. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των παρακάτω ρημάτων:
Ενεστώτας Παρακείμενος Σουπίνο Απαρέμφατο
porto
renarratum
fui
amare
oppugnavi

Τις παραπάνω ασκήσεις γραμματικής προετοίμασε ο εκκολαπτόμενος συνάδελφος Πέτρος Ραχούτης, ο οποίος στη συνέχεια τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.