Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1

Λατινικά Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 1

Ο εξόριστος ποιητής

Διδακτικοί στόχοι

Kλίση πρωτόκλιτων ουσιαστικών, χρήση πτώσεων, βασικές καταλήξεις ρήματος ενεργητικής φωνής, οριστική ενεργητικού ενεστώτα α’ συζυγίας, βοηθητικό ρήμα sum.

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

 1. Να κλιθούν τα ουσιαστικά poeta, cura, terra σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.

Singularis Tantum

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Pluralis Tantum

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.
 1. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι.
 • Gelida: αιτιατική πληθυντικού:
 • Epistula: κλητική ενικού:
 • Vita: δοτική πληθυντικού:
 • Filia: γενική πληθυντικού:
 • Fortuna: γενική ενικού:
 • Belua: αφαιρετική ενικού:
 • Preda: δοτική ενικού:
 • Luna: αιτιατική ενικού:
 1. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις σε ενικό και πληθυντικό αριθμό των ουσιαστικών forma, pecunia, sententia, puella.
 2. Να γίνει χρονική αντικατάσταση deploro, narro, scriptito σε όλους τους χρόνους της ενεργητικής φωνής.
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
Σ. Μέλλοντας

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΕ: Να υπογραµµίσετε στο παρακάτω κείµενο τους τύπους των ρηµάτων της α΄ συζυγίας καθώς και τύπους του βοηθητικού ρήµατος και να τους αναγνωρίσετε γραµµατικώς. (Eπισηµαίνεται ότι οι τύποι ergo, immo και etiam είναι σύνδεσµοι, ενώ ο τύπος aliquando είναι επίρρηµα.)

Nunc amas me, amicus non es. ´Quid ergo? haec inter se diversa sunt? immo dissimilia. Qui amicus est amat; qui amat non utique amicus est; itaque amicitia semper prodest, amor aliquando etiam nocet. (Σενέκας, Epist., 35, 1)

 1. Επίλεξε τον ορθό γραμματικό τύπο.
 • Sum: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτας ενεργητική φωνής
  i. Est ii. sunt iii. sim
 • exulo: β’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής
  i. exulatis ii. exulaverunt                  iii. exulabitis
 • Repugno: α’ ενικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής
  i. Repugnamus ii. repugnabamus iii. repugnavi
 • Sum: απαρέμφατο μέλλοντα
  i. Fuiesse ii. esse iii. esto
 • Amo: α’ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής
  i. amavero ii. Amabam         iii. amaveramus
 1. Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των παρακάτω ρημάτων:

Ενεστώτας

Παρακείμενος Σουπίνο

Απαρέμφατο

deplorare
desidero
fui
excruciatum
scriptitare

Τις παραπάνω ασκήσεις γραμματικής προετοίμασε ο εκκολαπτόμενος συνάδελφος Πέτρος Ραχούτης, ο οποίος στη συνέχεια τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.