Συνοχή Παραγράφου

Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Τέχνη Κριτήριο Αξιολόγησης Β Λυκείου

Επιστήμη και τέχνη κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του ανθρώπου

Όντας μέρος του πολιτιστικού «εποικοδομήματος» της κοινωνίας, η Τέχνη διαμορφώνεται απ’ τις κοινωνικές συνθήκες- αλλά και, αντίστροφα, συντελεί στη διαμόρφωση εκείνων.

Ποιος μπορεί ν’ αρνηθεί πως η («καλή» ή «κακή») μουσική, λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφος, εικαστική κτλ. συμβάλλουν στον προσανατολισμό ή τον αποπροσανατολισμό της λεγόμενης «κοινής γνώμης»; Αν δεν ήταν έτσι, τα έργα τέχνης και οι δημιουργοί τους δεν θα γίνονταν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή πολεμικής, χρησιμοποίησης ή διωγμών απ’ την εκάστοτε εξουσία και από καταβολής Εξουσίας. Αφού λοιπόν, έτσι κι αλλιώς η Τέχνη παίζει κοινωνικό ρόλο, μπορεί να μην πρωταρχική σημασία η κοινωνική αποστολή της, τόσο για την κοινωνία η προπάντων, για την ίδια;

Αυτή η διαλεκτική σχέση κι αλληλεπίδραση ήταν, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα έντονη στην αρχαία Ελλάδα. Την Τέχνη οι Έλληνες δεν τη θεωρούσαν απλή τέρψη ή «παιδιά» αλλά π α ι δ ε ί α, και παιδεία έξοχη, για τους πολίτες.

Η απουσία της Τέχνης απ’ τη ζωή (η «αμουσία») ήταν αφόρητη για τους Έλληνες. Αφόρητη, επειδή ισοδυναμεί όχι μόνο με «άχαρη» ζωή αλλά και με ζωή τυφλή, απαίδευτη, ακαλλιέργητη- πράγμα θανάσιμο για τους Έλληνες. Κάθε μορφή τέχνης είχε πάνω απ’ όλα, παιδευτική αποστολή, γιατί «εισάγει εις τον βίον ημάς εκ νέων… και διδάσκει ήθη και πάθη και πράξεις μεθ’ ηδονής».

Γι’ αυτό μελετούσαν από παιδιά τα ομηρικά έπη: όχι για να «συναρπάζονται» από τις περιπέτειες των ηρώων τους, αλλά για να σπουδάζουν στο μεγάλο αυτό  «σχολείο» ανθρώπινης και κοινωνικής αρετής… Τη Μουσική, ακόμα κι ο Πλάτων την τιμούσε σαν άσκηση των νέων για την «ευνομία». Κι ο Αριστοτέλης κάνει στην Ποίηση το μεγαλύτερο έπαινο, αφού την ονομάζει «φιλοσοφικώτερον και σπουδαιότερον ιστορίας».

Αλλά και το Δράμα, που το είχε αναθεματίσει ο Σόλων, δεν άργησαν να το υψώσουν σε θεσμό θρησκευτικό και πολιτικό, επειδή θεωρούσαν τους ποιητές «διδασκάλους… ότι τα πάντα δια δραμάτων εδίδασκον» και «βελτίους (καλύτερους) ποιούσι τους ανθρώπους εν ταις πόλεσιν».

(…) Φυσικά υπήρχαν και υπάρχουν πάμπολλοι άλλοι, που ισχυρίζονται πως η Τέχνη δεν έχει καμιά κοινωνική αποστολή, πως η Τέχνη είναι αυτοσκοπός και πλήρης καθ’ εαυτήν».  Οριακή έκφραση της άποψης αποτελεί το περιβόητο δόγμα «η Τέχνη για την Τέχνη», που τόση θραύση είχε κάνει σε παλαιότερους καιρούς με τον «αριστοκρατικό» ναρκισσισμό του.

Χρειάζεται, τάχα, να πούμε πως η θέση αυτή αφυδατώνει κι ευνουχίζει την Τέχνη σαν κοινωνικό φαινόμενο… την υποβαθμίζει σε προσωπική υπόθεση του δημιουργού, αποκομμένου απ’ την κοινωνία όπου ζει και που αυτή τον δημιούργη­σε; Οι πραγματικά μεγάλοι Ποιητές (στην πλατιά έννοια του όρου) όχι μόνο δε δέχονται αυτή τη «μείωση» αλλά και διαφεντεύουν την υψηλή σκοπιμότητα της Τέχνης. «Προορισμός της δραματικής τέχνης… ήταν κι είναι να κρατάει τον καθρέ­φτη μπροστά στη φύση… και να δίνει την αληθινή ηλικία και σωματική διάπλαση της εποχής, τη μορφή και το αποτύπωμά της», λέει ο Σαίξπηρ με το στόμα του Άμλετ (Γ,2). Ταυτόσημα ο Ίψεν θα «κατηχήσει» τους Νορβηγούς φοιτητές, το 1874: «Προ­ορισμός του ποιητή, όπως και του επιστήμονα, είναι να κατανοήσει και να μεταδώ­σει στους άλλους τα φλέγοντα και τα αιώνια προβλήματα της εποχής του και της κοινωνίας του». Ενώ, λίγο παλιότερα, ο μεγάλος Ρώσος κριτικός Μπιελίνσκι καθό­ριζε: «Το ύψιστο και ιερότατο συμφέρον της κοινωνίας είναι η προκοπή της, που αγκαλιάζει όλα τα μέλη της. Ο δρόμος προς την προκοπή αυτή είναι η συνειδητοποίηση, και η τέχνη μπορεί να προχωρήσει σ’ αυτή τη συνειδητοποίηση όχι λιγότερο απ’ την επιστήμη. Εδώ, τέχνη κι επιστήμη είναι το ίδιο απαραίτητες, και ούτε η επιστήμη μπορεί ν’ αντικαταστήσει την τέχνη, ούτε η τέχνη την επιστήμη» («Η ρούσικη λογοτεχνία στα 1847»).

Το ίδιο θα τονίσει, ένα αιώνα αργότερα, ο Μπρέχτ, στο «Μικρό Όργανο για το Θέατρο», όπου τόσο επιμένει στην ψυχαγωγική, αλλά και τη διδακτική σπουδαιότητα της Τέχνης: «Η Επιστήμη και η Τέχνη συναντιώνται σε τούτο: ότι σκοπός και των δύο είναι να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων» (παρ. 20).

(…) Κανένας, βέβαια, δεν θα είχε την αφέλεια να υποστηρίξει πως ο καλλιτέχνης καθίζει μπρος στο γραφείο του ή στο καβελέτο του, λέγοντας μέσα του: «Τώρα, θα εκπληρώσω την κοινωνική αποστολή μου»! Την ώρα εκείνη, «Δημιουργεί» κάτω από μιαν εσωτερική ή εξωτερική παρόρμηση. Αλλά η κοινωνική αποστολή βρίσκε­ται μέσα στη φύση της Τέχνης, σαν κοινωνικού φαινομένου (αφού το καλλιτέ­χνημα αρδεύεται απ’ την κοινωνία κι απευθύνεται στο «κοινό»)… ενυπάρχει στο ρόλο του καλλιτέχνη σαν προικισμένου μέλους μιας κοινωνίας, όπου ανήκει και της ανήκει. Και την αποστολή αυτή ο καλλιτέχνης την εκπληρώνει (θετικά ή αρνητικά) είτε το θέλει είτε όχι.

Μ. Πλωρίτης

Παρατηρήσεις

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.

Μονάδες 25

Β1. Να σχολιάσετε τη φράση του κειμένου αφού το καλλιτέ­χνημα αρδεύεται απ’ την κοινωνία κι απευθύνεται στο «κοινό»)» σε μία παράγραφο 70-90 λέξεων.

Μονάδες 10

Β2.  Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η 4η παράγραφος του κειμένου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Η απουσία της Τέχνης …μεθ’ ηδονής»).

Μονάδες 4

Β3. Να δικαιολογήσετε τον τίτλο του άρθρου. Να τον αντικαταστήσετε με έναν δικό σας τίτλο.

Μονάδες 4

Β4. Να αναγνωριστεί η μορφή της σύνταξης στις παρακάτω περιπτώσεις και να μετατραπεί στην άλλη μορφή. Να δικαιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα:

α) Όντας μέρος του πολιτιστικού «εποικοδομήματος» της κοινωνίας, η Τέχνη διαμορφώνεται απ’ τις κοινωνικές συνθήκες

β) ούτε η επιστήμη μπορεί ν’ αντικαταστήσει την τέχνη, ούτε η τέχνη την επιστήμη

Μονάδες 4

Β5. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις: «εποικοδομήματος», «καλή» ή «κακή»,«άχαρη»

Μονάδες 3

Β6. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: διαμορφώνεται, συντελεί, πρωταρχική, συνειδητοποίηση, αρδεύεται.

Μονάδες 5

Β7. Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους: διαλεκτικός, αμουσία, περιβόητος, αφυδατώνω, απολακτίζω

Μονάδες 5

Παραγωγή λόγου

Γ. Σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας παρουσιάζετε την προβληματική του φαινομένου της στράτευσης της τέχνης αντλώντας ερεθίσματα από την επιχειρηματολογία τόσο των υποστηρικτών όσο και των επικριτών της συγκεκριμένης στάσης. (500- 600 λέξεις)

Μονάδες 40

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Β’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ
Λεξιλογικές Ασκήσεις
Γυναικεία Εργασία
Διαδίκτυο
Δημοκρατία Δημοκρατία
Ελεύθερος Χρόνος
Ελεύθερος Χρόνος-Απαντήσεις
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση- Απαντήσεις
Επάγγελμα (Συνεξέταση)
Επάγγελμα (Συνεξέταση) -Απαντήσεις
ΕξειδίκευσηΕπαγγελματικός Προσανατολισμός Χατζηθωμάς
ΚαταναλωτισμόςΕπαγγελματικός Προσανατολισμός-Απαντήσεις
Εργασία Θέμα 15179 (Τράπεζα Θεμάτων)
Εργασία Θέμα 15179 (Τράπεζα Θεμάτων) -Απαντήσεις
Εργασία & Χρόνος (Συνεξέταση)
Εργασία & Χρόνος (Συνεξέταση) -Απαντήσεις
Κοινωνική Αλληλεγγύη ΕΠΑΛ
Κοινωνική Αλληλεγγύη ΕΠΑΛ-Απαντήσεις
Λακωνικότητα Χατζηθωμάς
Κρίση Πολιτισμού ΚαταναλωτισμόςΛακωνικότητα -Απαντήσεις
ΜΜΕ-Fake News Ενιαία Εξέταση
ΜΜΕ-Fake News Ενιαία Εξέταση- Απαντήσεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Τύπος (Μ.Μ.Ε.)
Παραπληροφόρηση Χατζηθωμάς
Προπαγάνδα
ΠαιδείαΠαιδείαΡατσισμός
Ρατσισμός΅Σεξιστικός Λόγος
ΤέχνηΤέχνηΤέχνη
Τηλεργασία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.