παιδεία σχεδιάγραμμα

Παιδεία Σχεδιάγραμμα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Παιδεία Σχεδιάγραμμα 

«Η παιδεία, καθάπερ εὐδαίμων χώρα, πάντα τ’αγαθά φέρει».  Σωκράτης.

(μτφρ. Η παιδεία/μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά.)

 

Ορισμός

Παιδεία: Η συστηματική παροχή γνώσεων, η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια μέσω της εκπαίδευσης. Οι ποικίλες πνευματικές επιδράσεις που έχει δεχθεί κάποιος· η μόρφωση, η αγωγή.  (Γ.Μπαμπινιώτης)

Συνώνυμα: μόρφωση, διάπλαση, αγωγή.

Είδη Παιδείας

 1. Γενική Παιδεία
 2. Κλασική (θεωρητική) Παιδεία
 3. Τεχνική-Επαγγελματική Παιδεία

Μέσα/Τρόποι Παιδείας

 • Διάβασμα (βιβλία)
 • Διαπαιδαγώγηση (οικογενειακή από μικρή ηλικία)
 • Έπαινοι
 • Θεσμοί-Νόμοι
 • Άσκηση (προσωπική, σχολική)
 • Διάλογος-Επιχειρηματολογία

Μορφές Παιδείας

 • Ανθρωπιστική Παιδεία: Το «κατ’αρετήν ζην». Η συνολική πίστη και προσήλωση στο ανθρωπιστικό ιδεώδες. Μόρφωση και καλλιέργεια σώματος και πνεύματος. Αξίες του ανθρώπου.
 • Κοινωνική Παιδεία: Η κοινωνική μόρφωση. Η προσήκουσα συμπεριφορά του ανθρώπου ανάλογα με τις κοινωνικές περιστάσεις και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το να συμβαδίζει κάποιος με τους κοινωνικούς κανόνες βάσει συμπεριφοράς.
 • Επαγγελματική Παιδεία: Η παιδεία (μόρφωση, αγωγή) που οδηγεί στην οικονομική και επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Εγκυκλοπαιδική Παιδεία: Η γενική μόρφωση.
 • Καλλιτεχνική Παιδεία: Η παιδεία που εκδηλώνεται στις τέχνες (λογοτεχνία, χορός, μουσική εν γένει «Καλές Τέχνες».)

Γιατί / Πώς δημιουργείται η παιδεία

 • Έμφυτη τάση/ανάγκη του ατόμου να μορφωθεί/παιδευτεί, να αναπτύξει το πνεύμα του.
 • Κοινωνική ανάγκη (κοινωνικοποίηση του ατόμου).
 • Ανάγκη του ατόμου να καλλιεργηθεί.

Φορείς Παιδείας

Α. Άμεσοι:

 1. Οικογένεια            
 2. Σχολείο
 3. Κοινωνία
 4. Πολιτεία 

Β. Έμμεσοι:

 1. Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνα, εφημερίδες, κινηματογράφος, τηλεόραση, περιοδικά κ.ά.)
 2. Ομάδες (συμμετοχή σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ομάδες, στρατός).
 3. Ελεύθερος χρόνος (σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου προς όφελος του ατόμου, όχι διασκέδαση αλλά ψυχαγωγία).

Α. Άμεσοι φορείς/παράγοντες:

Η οικογένεια είναι ο πρώτος και κυριότερος φορέας παιδείας για ένα άτομο. Από πολύ μικρή ηλικία ως την ενηλικίωσή του, το άτομο πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα ερεθίσματα πνευματικά και γνωστικά/μαθησιακά, ώστε να ολοκληρώσει σωστά το χαρακτήρα του. Βέβαια, τα ερεθίσματα που θα λάβει ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης των εκάστοτε γονέων.

Το σχολείο είναι -μετά την οικογένεια- ο επόμενος φορέας παιδείας για το άτομο. Προσφέρει στο άτομο από την κατώτερη βαθμίδα (νηπιαγωγεία) ως την ανώτερη (Λύκειο) συστηματικά και οργανωμένα (βιβλία, εποπτικά μέσα, διδασκαλία) γνωστικά/μαθησιακά χαρίσματα, κατά κύριο λόγο και ως ένα βαθμό ψυχικά χαρίσματα, ώστε να ολοκληρωθεί και να παιδευτεί.

Η κοινωνία είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός φορέας παιδείας, καθώς μέσα σε αυτήν το άτομο κοινωνικοποιείται, αλληλεπιδρά με τα μέλη της κοινωνίας, δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνεί και διαμορφώνει την προσωπικότητά του.

Η πολιτεία είναι ο τελευταίος άμεσος φορέας παιδείας, ο οποίος μέσω των θεσμών και των νόμων, ολοκληρώνει την εθνική συνείδηση και το ήθος του ατόμου.

Προσφορά Παιδείας

Η παιδεία συμβάλλει:

Πνευματικά: Διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του ατόμου. Τον θωρακίζει απέναντι σε προπαγανδιστικές απόψεις και προσπάθειες  χειραγώγησης, τον απαλλάσσει από δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις, οξύνει τη σκέψη του, διαμορφώνει κριτική αντίληψη και άποψη. Επίσης, βοηθά το άτομο να εμβαθύνει τη σκέψη του.

Ηθικά: Συμβάλλει και στον ηθικό τομέα του ατόμου. Προσφέρει γνώσεις, εξευγενίζει τα συναισθήματά του, του αναπτύσσει αξίες όπως ο σεβασμός, η ντροπή, η ηθική, η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια. Το άτομο επίσης, μαθαίνει τον εαυτό του, εμβαθύνει στον εσωτερικό του κόσμο και κάνει την αυτοκριτική του.

Κοινωνικά: Κοινωνικοποιεί το άτομο και του μαθαίνει τις σημαντικές έννοιες της αλληλεγγύης, τις συνεργασίας, της ομαδικότητας. Το άτομο αλληλεπιδρά με άλλα μέλη της κοινωνίας, επικοινωνεί και δημιουργεί ανθρώπινες σχέσεις.

Επαγγελματικά: Προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και τα απαραίτητα εφόδια, ώστε το άτομο να είναι έτοιμο και καταρτισμένο για την αγορά εργασίας.

Πολιτικά: Διαμορφώνει πολιτική άποψη και συνείδηση στο άτομο, τον βοηθά στη συμμετοχή πολιτικών συζητήσεων αναπτύσσοντας τις αξίες του διαλόγου και της επιχειρηματολογίας.

Έλλειψη Παιδείας

Η έλλειψη (ορθής) παιδείας συνεπάγεται την πρόκληση αρνητικών συνεπειών τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία.

 • Στο άτομο: Το άτομο βυθίζεται στις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις, γίνεται εύκολα χειραγωγήσιμο, δεν μπορεί να αναπτύξει την κριτική του αντίληψη και μέσα του αναπτύσσεται ο δογματισμός, η εγωκεντρικότητα και η αμάθεια.
 • Στη κοινωνία: Μία κοινωνία στην οποία κάποια από τα μέλη της δεν διαθέτουν (κατάλληλη, ορθή) παιδεία οδηγείται μακροπρόθεσμα στην ρήξη. Κυριαρχεί η οπισθοδρόμηση και η στασιμότητα. Οι ανθρώπινες σχέσεις διαλύονται και προκαλείται κρίση αξιών.

Επομένως:

Η παιδεία είναι πολύ σημαντική τόσο για το άτομο όσο και συνολικά για την κοινωνία. Όταν το άτομο έχει την διάθεση και την θέληση μπορεί να αποκτήσει παιδεία που το σίγουρο είναι ότι θα το βοηθήσει και θα το εξελίξει πνευματικά και κοινωνικά. Σημαντική πρέπει να θεωρείται η συμβολή της πολιτείας για αυτό επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς αλλά και ανανεώνοντας το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ρεαλιστικές απαιτήσεις του μαθητή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας B’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ
Λεξιλογικές Ασκήσεις
Γυναικεία Εργασία
Διαδίκτυο
Δημοκρατία Δημοκρατία
Ελεύθερος Χρόνος
Ελεύθερος Χρόνος-Απαντήσεις
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση- Απαντήσεις
Επάγγελμα (Συνεξέταση)
Επάγγελμα (Συνεξέταση) -Απαντήσεις
ΕξειδίκευσηΕπαγγελματικός Προσανατολισμός Χατζηθωμάς
ΚαταναλωτισμόςΕπαγγελματικός Προσανατολισμός-Απαντήσεις
Εργασία Θέμα 15179 (Τράπεζα Θεμάτων)
Εργασία Θέμα 15179 (Τράπεζα Θεμάτων) -Απαντήσεις
Εργασία & Χρόνος (Συνεξέταση)
Εργασία & Χρόνος (Συνεξέταση) -Απαντήσεις
Κοινωνική Αλληλεγγύη ΕΠΑΛ
Κοινωνική Αλληλεγγύη ΕΠΑΛ-Απαντήσεις
Λακωνικότητα Χατζηθωμάς
Κρίση Πολιτισμού ΚαταναλωτισμόςΛακωνικότητα -Απαντήσεις
ΜΜΕ-Fake News Ενιαία Εξέταση
ΜΜΕ-Fake News Ενιαία Εξέταση- Απαντήσεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Τύπος (Μ.Μ.Ε.)
Παραπληροφόρηση Χατζηθωμάς
Προπαγάνδα
ΠαιδείαΠαιδείαΡατσισμός
Ρατσισμός΅Σεξιστικός Λόγος
ΤέχνηΤέχνηΤέχνη
Τηλεργασία

Το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που μόλις διαβάσατε προετοίμασε ο εκλεκτός συνάδελφος Αβραμίδης Χάρης, ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.