Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 - Απαντήσεις

Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 – Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179 – Απαντήσεις

 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

ΘΕΜΑ 1 

1ο υποερώτημα

Ομαλή μετάβαση και ένταξη στην αγορά εργασίας:

 • Ενίσχυση της διασύνδεσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες με τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες είτε των εργαζομένων που μετακινούνται νόμιμα στη χώρα με σκοπό την εργασία είτε των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
 • Η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται από το εγχώριο εργατικό δυναμικό.
 • Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που σχετίζονται με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ημεδαπούς/-ές.

2ο υποερώτημα

Α) Με την αιτιολόγηση ο συντάκτης του Κειμένου 1 επιδιώκει να εξηγήσει την αναγκαιότητα απασχόλησης των μεταναστών/μεταναστριών, των αιτούντων/αιτουσών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ως σημαντικού μέσου ένταξής τους στην κοινωνία υποδοχής τους. Υποστηρίζει ότι η εργασία παίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης, διότι έτσι συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η αιτιολόγηση ενισχύει την πειστικότητα του κειμένου, καθώς πρόκειται για κείμενο που έχει ενημερωτικό και επιμορφωτικό ρόλο, ενώ παράλληλα έχει συνταχθεί για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Β) Στο άρθρο γίνονται αναφορές σε άρθρα του νόμου και στις αντίστοιχες διατάξεις τους(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4251/2014,βάσει του άρθρου 11,άρθρα 68,69,71 του Ν.4375/2016.)Ο συντάκτης καταφεύγει στη χρήση του νόμου για να γίνει πιο αξιόπιστος και να δείξει πως όσα λέει σχετικά με την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας των μεταναστών είναι με βάση τον νόμο και δεν είναι δικές του σκέψεις. Έτσι δίνει στο κείμενό του αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και κάνει το ύφος πιο σοβαρό και επίσημο.

3 ο υποερώτημα

Α) Το ύφος χαρακτηρίζεται ως σοβαρό. Ενδεικτικά, γλωσσικές επιλογές, με τις οποίες διαμορφώνεται:

 • Σοβαρό, δόκιμο λεξιλόγιο (θεμελιώδους σημασίας, θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα, ενίσχυση της διασύνδεσης, των αιτούντων και δικαιούχων, κοινωνικά αλληλέγγυας οικονομίας κ.ά.),
 • Γ΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο,
 • Παθητική σύνταξη (Σημειώνεται ότι…, παρέχεται πρόσβαση, έχει χορηγηθεί κ.ά.),
 • Αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας.

Β) Η συνοχή μεταξύ των περιόδων της τρίτης παραγράφου επιτυγχάνεται με :

1η – 2η περίοδος: με τη διαρθρωτική λέξη «Επίσης», που δηλώνει προσθήκη.

2η – 3η περίοδος : με τη διαρθρωτική λέξη «Επιπρόσθετα», που δηλώνει προσθήκη.

ΘΕΜΑ 2

Άρθρο: Τίτλος, γ΄ ρηματικό πρόσωπο, επίσημο ύφος.

Πρόλογος: Στις μέρες μας το φαινόμενο της ανεργίας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και δυστυχώς δεν γίνονται πολλές κινήσεις για την αντιμετώπιση και μείωση της. Σε αυτό προστίθενται και οι μετανάστες που έρχονται στη χώρα μας για να βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αναπόφευκτα δυσκολεύονται να ενταχθούν στο τομέα της εργασίας.

Κύριο μέρος: Τρόποι αντιμετώπισης της ανεργίας:

 • Προσφορά οικονομικών κινήτρων από την πολιτεία σε βιομηχανίες ή άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για το πλεονάζον εργατικό δυναμικό και κυρίως για τις γυναίκες και τους νέους.
 • Επιμορφωτικά επιδοτούμενα σεμινάρια σε εργαζομένους και ανέργους για την εναρμόνιση των γνώσεων τους με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, ώστε να κατευθύνει αποτελεσματικά το άτομο στο επάγγελμα που εναρμονίζεται με τις ικανότητες, τις επιθυμίες αλλά και τη ζήτηση εργασίας.
 • Η οικογένεια οφείλει να μην αναπαράγει στερεότυπα που σχετίζονται με την αξιολογική διάκριση των επαγγελμάτων σε χειρονακτικά και πνευματικά.
 • Τα Μ.Μ.Ε. έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους ανέργους για τα ζητήματα που τους αφορούν και να έχουν επίγνωση της ευθύνης που φέρουν όσον αφορά τον επηρεασμό των νέων.

Τρόποι βοήθειας των μεταναστών:

 • Να απασχολούνται σε θέσεις που δεν καλύπτονται από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που σχετίζονται με την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτισή τους.
 • Πρόσβαση σε προγράμματα παροχής μικροπιστώσεων.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλές σε παιδιά που το έχουν ανάγκη ώστε να αποφασίσουν ποιο επάγγελμα τους ταιριάζει καλύτερα.

Επίλογος: Συνοψίζοντας αν η πολιτεία, το σχολείο, η οικογένεια και τα ΜΜΕ αξιοποιήσουν κάποιους από τους παραπάνω τρόπους, τότε η ανεργία θα μπορέσει να μειωθεί έστω και λίγο. Παράλληλα θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και για τους μετανάστες, ώστε να μην συμβάλλουν στην αύξηση της ανεργίας.

ΘΕΜΑ 3

Παρομοίωση:

«Ήταν σαν το νεογέννητο»= παρομοιάζει το περιστατικό που συνέβη στο σπίτι με ένα νεογέννητο, που δεν μπορείς να καταλάβεις από την αρχή αν είναι κάτι καλό/όμορφο ή κάτι κακό/άσχημο, παρά μόνο όταν περάσει καιρός.

«… σαν να διάβαζε Ευαγγέλιο»= αναφέρεται στο τόνο τη φωνής του πατέρα, ο οποίος ανακοίνωσε το κραχ που έπαθαν με ηρεμία και αρκετά σιγά, λες και μίλαγε για κάτι ιερό όπως το Ευαγγέλιο.

Και οι 2 παρομοιώσεις δίνουν στο κείμενο ζωντάνια, παραστατικότητα, αμεσότητα και κάνουν το νόημα πιο σαφές αφού χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.

Μεταφορά: «Η ντροπή δεν εμπήκε ακόμα στο σπίτι» =δεν είναι άνθρωπος η ντροπή για να μπει ή να βγει από το σπίτι. Θέλει να τονίσει όμως ότι μετά από το κακό που έπαθαν κάποια στιγμή θα βρεθούν στη θέση που όλοι στο σπίτι μέσα θα νιώθουν ντροπή για αυτό. Φυσικά η μεταφορά δίνει ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα. Κάνει το ύφος του κειμένου πιο απλό, κατανοητό και δίνει έμφαση στη ντροπή.

ΘΕΜΑ 4

Ο πατέρας είναι στενοχωρημένος, διότι έχασε την περιουσία του εξαιτίας της οικονομικής κατάρρευσης «Σήμερα το πρωί καταστραφήκαμε. Ώστε από σήμερα είμαστε πτωχοί. Έγινε κραχ μεγάλο στην Αμερική. Κατρακύλησαν Τράπεζες.», ωστόσο περισσότερο τον ενοχλεί η νέα κατάσταση, διότι νιώθει πως εξαπατήθηκε από ανθρώπους στους οποίους είχε εμπιστοσύνη «Οι συνέταιροι στα βαπόρια μάς έκλεψαν». Η απογοήτευσή του είναι έντονη, διότι αυτοί οι άνθρωποι, αντί να σεβαστούν την δύσκολη οικονομική του κατάσταση, τον περιπαίζουν και τον εξευτελίζουν «Το σερβίτσιο που είδατε κοστίζει όση ήταν η περιουσία μας. Μας το ΄στειλαν για ενθύμιο οι περισσότεροι γενναιόδωροι από τους λωποδύτες.» Ανακοινώνει την είδηση με μεγάλη αξιοπρέπεια και ηρεμία, για να μην μεταφέρει στην οικογένεια την άσχημη διάθεσή του «είπε ο πατέρας πολύ σιγά και μαλακά, σαν να διάβαζε Ευαγγέλιο», «Τα χρήματά μας θα τα πάρουν άλλοι. Γιατί τα χρήματα δεν εξατμίζονται, μόνο που αλλάζουν χέρια.» Ενθαρρύνει την οικογένεια να αποδεχτεί χωρίς να νιώθει ντροπή τη νέα δύσκολη κατάσταση «Δε νομίζω ότι πρέπει να κλειστούν τα παραθυρόφυλλά μας ή να μη βγαίνετε έξω, επειδή θα ντρεπόσαστε. Η ντροπή δεν εμπήκε ακόμα στο σπίτι αυτό, κι ελπίζω ποτέ να μην μπει.»

 

 

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Εργασία Κριτήριο Αξιολόγησης Τράπεζα Θεμάτων 15179

Οι απαντήσεις στο κριτήριο αξιολόγησης που βασίζεται στο κείμενο 15179 της Τράπεζας Θεμάτων συντάχθηκαν σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής ΓΛώσσας στη Β’ Λυκείου από την συνάδελφο Σοφία Μαχαίρα, η οποία τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας B’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ
Λεξιλογικές Ασκήσεις
Γυναικεία Εργασία
Διαδίκτυο
Δημοκρατία Δημοκρατία
Ελεύθερος Χρόνος
Ελεύθερος Χρόνος-Απαντήσεις
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση- Απαντήσεις
Επάγγελμα (Συνεξέταση)
Επάγγελμα (Συνεξέταση) -Απαντήσεις
ΕξειδίκευσηΕπαγγελματικός Προσανατολισμός Χατζηθωμάς
ΚαταναλωτισμόςΕπαγγελματικός Προσανατολισμός-Απαντήσεις
Εργασία Θέμα 15179 (Τράπεζα Θεμάτων)
Εργασία Θέμα 15179 (Τράπεζα Θεμάτων) -Απαντήσεις
Εργασία & Χρόνος (Συνεξέταση)
Εργασία & Χρόνος (Συνεξέταση) -Απαντήσεις
Κοινωνική Αλληλεγγύη ΕΠΑΛ
Κοινωνική Αλληλεγγύη ΕΠΑΛ-Απαντήσεις
Λακωνικότητα Χατζηθωμάς
Κρίση Πολιτισμού ΚαταναλωτισμόςΛακωνικότητα -Απαντήσεις
ΜΜΕ-Fake News Ενιαία Εξέταση
ΜΜΕ-Fake News Ενιαία Εξέταση- Απαντήσεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Τύπος (Μ.Μ.Ε.)
Παραπληροφόρηση Χατζηθωμάς
Προπαγάνδα
ΠαιδείαΠαιδείαΡατσισμός
Ρατσισμός΅Σεξιστικός Λόγος
ΤέχνηΤέχνηΤέχνη
Τηλεργασία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.