διαδίκτυο σχεδιάγραμμα Β λυκείου

Διαδίκτυο Σχεδιάγραμμα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Διαδίκτυο Σχεδιάγραμμα Β Λυκείου

Εκθεσιότιτλος

Με αφορμή ένα άρθρο που διαβάσατε σε νεανικό περιοδικό σχετικό με τους κινδύνους που ελλοχεύει στο διαδίκτυο αποφασίζεις να γράψεις επιστολή στο περιοδικό, όπου να εκφράζεις τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει το διαδίκτυο και να επισημάνεις ιδιαιτέρως τη συμβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. (400-500 λέξεις)

Επικοινωνιακό Πλαίσιο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017,

Αθήνα,

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ: Αγαπητό περιοδικό,

Πρόλογος

Στο προηγούμενο τεύχος διάβασα ένα άρθρο το οποίο παρουσίαζε τις αρνητικές πτυχές της χρήσης του διαδικτύου. Αν και αποδέχομαι τις απόψεις του αρθρογράφου αναφορικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η εκτεταμένη χρήση του σε παγκόσμια κλίμακα -διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων, καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, παραποίηση πληροφοριών κ.ά.-, θεωρώ, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς τις πολυποίκιλες δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριμένο μέσο στο ευρύ σύνολο των χρηστών του.

Κύριο Μέρος

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Αναλυτικότερα το διαδίκτυο: 1. Αποτελεί ένα ανεξάντλητο κόσμο πληροφοριών που άπτεται πληθώρας γνωστικών αντικειμένων, όπως παροχή έγκαιρης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης για γεγονότα που διαδραματίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, άμεση πρόσβαση στο σύνολο της ανθρώπινης γνώσης.

  1. Παρέχει προοπτικές δια βίου εκπαίδευσης σε άτομα ενήλικα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία λ.χ συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.
  2. Προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν την ύπαρξή τους σε παγκόσμια κλίμακα και να αυξήσουν την πελατεία τους, ανάπτυξη των οικονομικών-εμπορικών συναλλαγών.
  3. Βοηθά τον καταναλωτή να πραγματοποιήσει πληθώρα οικονομικών αγορών ~ εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος.
  4. Συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε αυτό και διευρύνει, μέσω της τηλεργασίας, τη δυνατότητα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες) να συμμετάσχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.
  5. Ευνοεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων λόγω της άρσης των αποστάσεων και των περιορισμών ~ προώθηση της επιστημονικής έρευνας.
  6. Συντελεί στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην αποσυμφόρηση των δημόσιων υπηρεσιών, εφόσον οι συναλλαγές του πολίτη με αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του διαδικτύου.
  7. Προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες ψυχαγωγίας.
  8. Αποτελεί μέσο εξοικείωσης με την κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητες των άλλων λαών συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός οικουμενικού πολιτισμού.

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Εξετάζοντας την πληθώρα των προοπτικών που παρέχει στους χρήστες του, αντιλαμβανόμαστε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον:

α. Παρέχει γνώσεις πάνω σε ποικίλα θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές και δεν καλύπτονται από τα αναλυτικά σχολικά προγράμματα.

β. Προσφέρει άμεση πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία, ερευνητικά κέντρα, μουσεία κ.ά.  εμπλουτίζοντας τα γνωστικά σχολικά αντικείμενα.

γ. Είναι το αποτελεσματικότερο εποπτικό μέσο διδασκαλίας, αφού συνδυάζει εικόνα, ήχο, γραπτό λόγο και εικονική πραγματικότητα à προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των μαθητών.

δ. Πραγματώνει την άμεση επαφή, συνεργασία και αλληλεπίδραση νεαρών ατόμων στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

ε. Συμβάλλει στην εξοικείωση των νέων με τις δυνατότητές της σύγχρονης τεχνολογίας και εξασφαλίζει τα προσόντα για ένα ανταγωνιστικό κόσμο, στον οποίο οι «τεχνολογικά αναλφάβητοι» δεν έχουν θέση.

Επίλογος

Οι απαιτήσεις της τεχνολογικά προηγμένης εποχής μας, λοιπόν, προβάλλουν ως επιτακτική ανάγκη την αξιοποίηση των πολυάριθμων δυνατοτήτων που το διαδίκτυο προσφέρει. Οι αρνητικές επιπτώσεις, όμως, που ταυτόχρονα απορρέουν από την ευρύτατη χρήση του σε παγκόσμια κλίμακα, καθιστούν απαραίτητη μια προσεκτικότερη χρήση του από το ίδιο το άτομο, καθώς και τη θέσπιση κανόνων που θα ρυθμίζουν τη λειτουργία του.

Με εκτίμηση

Υπογραφή

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Β’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ
Λεξιλογικές Ασκήσεις
Γυναικεία Εργασία
Διαδίκτυο
Δημοκρατία Δημοκρατία
Ελεύθερος Χρόνος
Ελεύθερος Χρόνος-Απαντήσεις
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση- Απαντήσεις
Επάγγελμα (Συνεξέταση)
Επάγγελμα (Συνεξέταση) -Απαντήσεις
ΕξειδίκευσηΕπαγγελματικός Προσανατολισμός Χατζηθωμάς
ΚαταναλωτισμόςΕπαγγελματικός Προσανατολισμός-Απαντήσεις
Εργασία Θέμα 15179 (Τράπεζα Θεμάτων)
Εργασία Θέμα 15179 (Τράπεζα Θεμάτων) -Απαντήσεις
Εργασία & Χρόνος (Συνεξέταση)
Εργασία & Χρόνος (Συνεξέταση) -Απαντήσεις
Κοινωνική Αλληλεγγύη ΕΠΑΛ
Κοινωνική Αλληλεγγύη ΕΠΑΛ-Απαντήσεις
Λακωνικότητα Χατζηθωμάς
Κρίση Πολιτισμού ΚαταναλωτισμόςΛακωνικότητα -Απαντήσεις
ΜΜΕ-Fake News Ενιαία Εξέταση
ΜΜΕ-Fake News Ενιαία Εξέταση- Απαντήσεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Τύπος (Μ.Μ.Ε.)
Παραπληροφόρηση Χατζηθωμάς
Προπαγάνδα
ΠαιδείαΠαιδείαΡατσισμός
Ρατσισμός΅Σεξιστικός Λόγος
ΤέχνηΤέχνηΤέχνη
Τηλεργασία

Το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που μόλις διαβάσατε επιμελήθηκε η συνάδελφος Πιτσόλη Καλλιόπη, Υπεύθυνη Θεωρητικής Κατεύθυνσης του Φροντιστηρίου Άθμονον – Ορόσημο στο Μαρούσι η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τους μαθητές και τις μαθήτριες της.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.