Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή)

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή)

Κείμενο I

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et mollia, non matūra mox fiunt sed putria».

Παρατηρήσεις

A1 α). Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες με βάση την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου.

 1. Οι «νεωτερικοί» ποιητές της κλασικής εποχής δημιουργούν ποιήματα που διακρίνονται για:
  1. τη συντομία τους.
  2. τη σύζευξη πραγματικού και φανταστικού.
  3. την αινιγματικότητα και το καινοφανές.
 2. Η δικτατορία του Σύλλα και η δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα οριοθετούν μια περίοδο:
  1. γεμάτη εξωτερικές κατακτήσεις.
  2. με εξοντωτικές έριδες για την εξουσία.
  3. όλα τα παραπάνω.
 3. Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων υπήρξε:
  1. επικός ποιητής.
  2. ρήτορας.
  3. ιστοριογράφος.
 4. Το έργο «Ωδές» ανήκει στον:
  1. Πορφύριο.
  2. Οβίδιο.
  3. Οράτιο.
 5. Η παρηγοριά της φιλοσοφίας είναι έργο του:
  1. Αυσόνιου
  2. Βοήθιου
  3. Κλαυδιανού

A1 β) Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του Ρωμαίου λογοτέχνη της εποχής των χρόνων του Κικέρωνα;

Α2. Να γράψετε για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου μια λέξη με ετυμολογική συγγένεια από τα νέα ελληνικά.

 1. sonora
 2. duriora
 3. pomis
 4. gignuntur

Β1. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

 1. Accius: γενική ενικού
 2. urbe: γενική πληθυντικού
 3. recesserat: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή
 4. eum: γενική ενικού θηλυκού γένους
 5. minor: τον ίδιο τύπο στον θετικό βαθμό
 6. desideranti: μετοχή μέλλοντα (ονομαστική ενικού και στα τρία γένη)
 7. scripsisset: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
 8. acerbiora: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό
 9. dicis: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
 10. esse: απαρέμφατο μέλλοντα

Β2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα επίθετα στους άλλους βαθμούς (να διατηρήσετε τον αριθμό, την πτώση και το γένος).

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

grandi
 minor
 duriora
meliora
matura

 

B3. Να αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω αντωνυμιών του κειμένου και να τις μεταφέρετε στον άλλο αριθμό.

 1. eum
 2. qui
 3. suam
 4. me
 5. idem

Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων του κειμένου:

 1. aetate
 2. natu
 3. cui
 4. sibi
 5. id

Γ2. Ei desideranti legit: Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση που να δηλώνει:

 1. αντικειμενική αιτιολογία
 2. αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας

Γ3. « Ita est, ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam.» Να μεταφερθεί η παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από το Accius dixit

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 27 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννας Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.