Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή)

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή)

Κείμενο I

Cum P. Cornēlius Nasīca ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?»

Παρατηρήσεις

A1. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ με βάση την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

 Οι μετακλασικοί συγγραφείς δεν κινούνται πλέον στη σκιά των μεγάλων Ρωμαίων προκατόχων τους.
 Χαρακτηριστικά των μετακλασικών κειμένων είναι ο ρητορισμός στο ύφος και ο ρεαλισμός ως προς το περιεχόμενο.
 Η περίοδος των λεγόμενων «σκοτεινών χρόνων» διαρκεί είκοσι χρόνια.
 Στην «Δεύτερη Σοφιστική» περίοδο το ενδιαφέρον στρέφεται στους προκλασικούς.
 Κατά τη διάρκεια του κλασικιστικού αιώνα υπάρχει ενδιαφέρον για κάθε ειδολογική περιοχή.

 

Α2. Να συμπληρώσετε με συντομία τα κενά των παρακάτω προτάσεων με βάση την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου.

 1. Η περίοδος των «σκοτεινών χρόνων» είχε διάρκεια…………………….
 2. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος συντάσσει μια………………………………..
 3. Κατά τη διάρκεια του κλασικιστικού αιώνα η ρητορεία λόγω των πολιτικών συνθηκών γνωρίζει…………………
 4. Ο Βαλέριος Φλάκκος γράφει τα………………………
 5. Ο Σίλιος ο Ιταλικός γράφει για ……………………….

Α3. Με ποιες λέξεις της λατινικής γλώσσας από το κείμενό σας συγγενεύουν οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής;

Ιανουάριος, δομή, εντός

B1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά:

diebus: γενική πληθυντικού

vocem: δοτική ενικού

ostio: αιτιατική πληθυντικού

domini: κλητική ενικού

domi: γενική πληθυντικού

B2. Να γίνει πλήρης γραμματική αναγνώριση των παρακάτω αντωνυμιών του κειμένου και στη συνέχεια να γραφούν στον άλλο αριθμό.

Γραμματική αναγνώριση

Άλλος αριθμός

ei
illam
quid
se
ipsi

B3. mentiebatur: Να γράψετε το απαρέμφατο και τη μετοχή σε όλους τους χρόνους (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπ’ όψιν το υποκείμενο).

Β4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα:

Accipe: γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής

Venisset: απαρέμφατο μέλλοντα παθητικής φωνής

Scire: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής

Responderit: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής

Credis: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής

Γ1. Να  μεταφερθούν στον ευθύ λόγο οι παρακάτω προτάσεις του κειμένου.

Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse.

exclamavit Nasica se domi non esse.

Γ2. Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες με βάση τη συντακτική λειτουργία των λέξεων στο κείμενο.

Eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset…

 1. επιθ.μτχ. ως επιθ.προσδ. στο ei
 2. χρον.μτχ.

Nasica sensit illam domini iussu id dixisse

 1. αφαιρετική του τρόπου
 2. αφαιρετική του εσωτ. αναγκαστικού αιτίου

tum Ennius indignatus

 1. αιτιολ.μτχ
 2. χρον.μτχ.

Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset

 1. αφαιρετική του μέτρου
 2. αφαιρετική του χρόνου

Homo es impudens.

 1. Επιθ.προσδ.στο homo
 2. Κατηγορούμενο

Γ3. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Στην παραπάνω περίοδο λόγου να εντοπίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να δικαιολογήσετε τον χρόνο του ρήματος με βάση τους κανόνες της ακολουθίας των χρόνων.

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 24 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννας Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.