Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή)

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή)

Κείμενο I

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divīsam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod il­lic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

Παρατηρήσεις

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες με βάση την εισαγωγή του κειμένου.

Η κλασική εποχή ανήκει:

 1. Στην αριστοκρατική αξιολόγηση
 2. Στην ιστορική διάκριση
 3. Στην περιγραφική διαίρεση

Η σχέση του Ρωμαίου λογοτέχνη με το ελληνικό πρότυπο είναι:

 1. Τυφλή μίμηση
 2. Δημιουργική πρόσληψη
 3. Ανάμειξη στοιχείων

Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους:

 1. Ρήτορες
 2. Ιστορικούς
 3. Ποιητές

Εθνικός ποιητής των Ρωμαίων θεωρείται ο:

 1. Οβίδιος
 2. Οράτιος
 3. Βεργίλιος

Η Αινειάδα είναι έργο του:

 1. Βεργιλίου
 2. Ορατίου
 3. Βιτρουβίου

 

Α2. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μια λέξη ετυμολογικά συγγενή με τη νέα ελληνική:

duce, dictator, dedit

B1. Δίπλα από κάθε λέξη να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

duce: ονομαστική ενικού

aurum: αφαιρετική ενικού

civitati: αιτιατική ενικού

nomen: ονομαστική πληθυντικού

exilium: αιτιατική πληθυντικού

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω αντωνυμίες του κειμένου:

is: αφαιρετική πληθυντικού αρσενικού γένους

quibus: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους

hoc: αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους

Β3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου.

abeuntes: β΄ ενικό Παρατατικού Οριστικής

secutus est: γ΄ πληθυντικό Σ. Μέλλοντα Οριστικής

recepit: β΄ πληθυντικό Παρατατικού Υποτακτικής ε.φ.

dedit: α΄ πληθυντικό Μέλλοντα Υποτακτικής ε.φ.

dicitur: β΄ ενικό Μέλλοντα Οριστικής στη φωνή που βρίσκεται το ρήμα

Β4. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές του κειμένου στον αριθμό που βρίσκονται.

ΟΝΟΜ.    
ΓΕΝ.    
ΔΟΤ.    
ΑΙΤ. Aliam flumen  
ΚΛΗΤ.    
ΑΦΑΙΡ.   aequo iure

 

Γ1. Να μετατραπεί η ενεργητική σε παθητική σύνταξη στις παρακάτω προτάσεις:

Quod illic appensum civitati nomen dedit.

Is aurum omne receipt.

Γ2. Με βάση τη συντακτική λειτουργία των λέξεων στο κείμενο να επιλέξετε την ορθή απάντηση από τις προτεινόμενες.

Apud Alliam flumen deletis legionibus

 1. Παράθεση στο Alliam
 2. Επεξήγηση στο Alliam

qui diu apud Ardeam in exilio fuerat

 1. Εμπρόθ. προσδ. του τόπου
 2. Εμπρόθ. προσδ. της κατάστασης

is Gallos iam abeuntes secutus est.

 1. Χρονική μετοχή
 2. Αιτιολογική μετοχή

Quod illic appensum civitati nomen dedit.

 1. Έμμεσο αντικείμενο του dedit
 2. Αντικείμενο της μτχ. appensum

Nam Pisaurum dicitur

 1. Υποκείμενο ρήματος
 2. Κατηγορούμενο στο civitas

Γ3. Να αναλυθεί η παρακάτω μετοχή του κειμένου στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους: deletis legionibus

 

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 21 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννας Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.