Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 43-45

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Διαγώνισμα Λατινικών Γ΄Λυκείου

(Ενότητες 43-45)

Κείμενο

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum ? In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque aluit ? […] nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet.

Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem. […]

Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat. […] Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. […] Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur.

Παρατηρήσεις

Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα παραπάνω αποσπάσματα.

Μονάδες 40

Γραμματικές παρατηρήσεις

Β1. α. Να τοποθετήσετε τις παρακάτω λέξεις στους άλλους βαθμούς, διατηρώντας την πτώση το γένος και τον αριθμό, όπου χρειάζεται: primum, libera (το: 2ο), diu, inopes, intra (: το παραγόμενο επίθετο, στην ονομαστική ενικού στο θηλυκό γένος).

Μονάδες 5

Β1. β. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι.
longa και infelix: το επίρρημα στον θετικό βαθμό
filium: η κλητική ενικού
tempus: η κλητική πληθυντικού
inopes: η γενική πληθυντικού
Hoc: η δοτική ενικού και η αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος
quis: η αιτιατική ενικού και πληθυντικού στο θηλυκό γένος
cuidam: η ονομαστική ενικού στο ουδέτερο γένος
casu: η δοτική πληθυντικού
turrim: η αφαιρετική ενικού

Μονάδες 9

Β2. α. Να γραφούν οι ζητούμενοι ρηματικοί τύποι.
manet: το α’ ενικό Οριστικής Παρατατικού της Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας
possum: το α’ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου
pergis: το απαρέμφατο Παρακειμένου στην ίδια φωνή
metuat: ο ίδιος τύπος στον Παρατατικό
ferunt: το β’ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα στην παθητική φωνή
persuadet: το γ’ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα στην παθητική φωνή
abiciat: το β’ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα στην παθητική φωνή
adire: η γενική ενικού της μετοχής Ενεστώτα

Μονάδες 8

Β2. β. «pati»: Να γραφούν οι τύποι που δανείζεται το ρήμα (από το οποίο προέρχεται o παραπάνω ρηματικός τύπος) από την Ενεργητική Φωνή.

Μονάδες 6

Β3. «Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum»: Να μεταφερθούν οι κλιτοί τύποι της παραπάνω περιόδου στον άλλο αριθμό ώστε να προκύπτει λογικά αποδεκτό νόημα.

Μονάδες 2

Συντακτικές παρατηρήσεις

Γ1. α. Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων/ φράσεων: exsulem, mortua, a quo, dumtaxat, amicorum, ex captivis.

Μονάδες 6

Γ1. β: «ut primum exsulem deinde hostem te viderem»: i) Να αναγνωρίσετε πλήρως την πρόταση συντακτικά (είδος [1 μ.], εισαγωγή [1μ.], εκφορά [2 μ.], συντακτική λειτουργία [1 μ]).

ii) Να την μετατρέψετε στην αντίστοιχη αναφορική επιρρηματική, διατηρώντας τη χρονική βαθμίδα. (1 μονάδα)

Μονάδες 6

Γ1. γ. «nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem»: i) Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (3 μονάδες) και στη συνέχεια να κάνετε τις απαραίτητες μετατροπές ώστε να δηλώνεται η ανοιχτή υπόθεση στο παρελθόν. (1 μονάδα)

ii) Να συμπτύξετε την υποθετική πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή. (1 μονάδα)

Μονάδες 5

Γ1. δ. Στο δεύτερο κείμενο να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες πλάγιες ερωτηματικές και να αναφέρετε τον τρόπο εισαγωγής και τον συντακτικό τους ρόλο.

Μονάδες 4

Γ2. α. «exulantem»: Να αναλύσετε τη μετοχή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο cum με όλους τους δυνατούς τρόπους.

Μονάδες 2

Γ2. β. «Num ad hostem veni?»: Να κάνετε την απαραίτητη αλλαγή ώστε να διατυπωθεί άλλου είδους ρητορική ερώτηση.

Μονάδα 1

Γ2. γ. «quae te genuit atque aluit», «Haec […] a quodam milite […] ad Ciceronem defertur»: Να γίνει αλλαγή σύνταξης στις παραπάνω προτάσεις.

Μονάδες 4

Γ2. δ. Οι παρακάτω φράσεις να δηλωθούν ισοδύναμα:

i) ex equitibus Gallis:

ii) tertio post die:

Μονάδες 2

 

Για να μεταφερθείτε στις απαντήσει του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 43-45 Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος  Δήμητρα Δήμου, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.